Select Page
  • El nombre de reclamacions gestionades incideix poc en el comerç local tradicional, del qual hi ha mínimes queixes i consultes, a causa de la proximitat amb el client i l’atenció més personalitzada


L’Oficina Municipal de Informació al Consumidor (OMIC), ha fet balanç de la gestió realitzada durant 2016 i destaca que l’OMIC és cada vegada més coneguda al municipi, s’utilitzen els seus serveis tant pels consumidors i usuaris, com per empresaris que recapten informació. A més, el coneixement de les seues activitats i recursos és cada vegada més gran entre la població del municipi d’Altea, com acrediten els resultats que donen les estadístiques anuals sobre les consultes i reclamacions realitzades per l’oficina al llarg de l’any 2016. Cal destacar també que un bon nombre d’usuaris han aconseguit solució a les seues reclamacions o consultes, el que redunda en una major confiança en la gestió de l’OMIC.

La gestió de l’Oficina Municipal de Consum d’Altea, per la Unió de Consumidors d’Alacant, llança un total de 360 consultes i 126 reclamacions gestionades (l’oficina atén els divendres, excepte al mes d’agost).

Les xifres llançades per l’estadística uneixen tot tipus de comerç: tant el local tradicional, com el de gran superfície o centre comercial i el comerç a distància o fora de l’establiment. Particularitzant, el nombre de reclamacions gestionades incideix poc en el comerç local tradicional, del qual hi ha mínimes queixes i consultes, a causa de la proximitat amb el client i l’atenció més personalitzada. Les majors discrepàncies entre les parts sorgeixen en els comerços franquiciats o de gran superfície.

La major part de les consultes i reclamacions gestionades es concentren, un any més, al sector de Serveis Públics (telefonia, transports, electricitat, aigua i gas). Destaca el sector de serveis bancaris a causa, un any més, als casos ja coneguts sobre préstecs hipotecaris, clàusules sòl i productes financers dubtosos.

En el sector dels serveis públics segueix existint un ampli predomini de les consultes i reclamacions relacionades amb la telefonia, tant mòbil com fixa i serveis d’Internet. El sector del gas es manté respecte de l’exercici anterior, de nou ressaltant les males pràctiques i abusos detectats en les contractacions realitzades per comercials de les principals distribuïdores. Davant d’aquesta situació s’incideix en la formació i informació als usuaris, alhora que es comunica als organismes de consum les accions irregulars detectades, per tal de sol·licitar una possible sanció administrativa a aquestes empreses. Es manté el nombre de consultes relacionades amb el sector de l’electricitat, sobretot pel que fa a les contractacions irregulars, encaminades a traslladar a l’usuari al mercat lliure, sense oferir la informació necessària. Així mateix, es detecta un gran nombre de reclamacions en què el client és sancionat per manipulació del seu comptador, sense provar ni motivar tal acusació, produint-se gran indefensió davant les sancions de gran quantia econòmica.

Anna Alvado, regidora de Comerç, ha destacat ”la importància del servei prestat per aquesta oficina, sempre per professionals, situada a la planta baixa de l’Ajuntament”. En paraules de la mateixa regidora, ”valore enormement el treball que es realitza des d’aquest punt d’informació al llarg de l’any, ja que ajuden a moltes persones que pateixen abusos i males pràctiques comeses per les principals distribuïdores de telefonia, gas i entitats financeres”. Finalment, Alvado incidia en el fet que les dades ”posen en evidència, un any més, que el comerç local és el que millor servei i atenció ofereix als clients, per aquest motiu l’escàs nombre de reclamacions, sent totalment al contrari en els comerços franquiciats o de gran superfície on es produeixen la major part de les discrepàncies”.

Pin It on Pinterest