Select Page

BÀNDOL D’URGÈNCIA

JAUME LLINARES CORTÉS, ALCALDE DE L’AJUNTAMENT D’ALTEA
FAIG SABER

Que en data de 23 de desembre de 2016, a les 14:20 hores,
s’ha rebut instrucció de la Direcció General de Salut Pública,
per la que es comunica a aquest Ajuntament la no aptitud de
l’aigua per a beguda, preparat d’aliments i higiene personal,
podent-se utilitzar per a altres usos, a Altea (excepte fonts públiques i a les
urbanitzacions de la serra de Bèrnia i Altea la Vella
), per el
que és precís disposar:

PRIMER.- Queda prohibit el consum d’aigua domiciliaria per
beure , preparat aliments i higiene personal mentre no es reba
nova ordre, i es confirme la normalitat mitjançant control
analític.

Pel que es fa públic pel general coneixement i acompliment.

  • Alçament restricció de l’ús d’aigua de consum humà 29-12-2016 16:00h


INFORME DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA

  • Actualització de informació 28-12-2016 16:30h 

NOU BÀNDOL

  • Actualització de informació 27-12-2016 17:00h

S’alça la restricció d’ús per a higiene personal.

DOCUMENT REMÈS PER LA DIRECTORA GENERAL DE SALUT PÚBLICA

  •     Actualització d’informació 27-12-2016 16:00h

L’informe d’anàlisi d’aigua, del dia 27/12/2016, reflecteix una millorança significativa dins de l’evolució de les condicions de terbolesa de l’aigua.

Per aqueix motiu, des de la regidoria de Cicle Hídric, se li ha sol·licitat al departament de salut de la Marina Baixa, que estudien la possibilitat de suprimir la restricció d’ús d’aigua per a la higiene personal, sempre que no pose en risc la salut de la poblacio.

Per a pal·liar la situació de turbidez de l’aigua que subministra el consorci de la Marina Baixa, se li va requerir a la concessionària que aportara al dipòsit de les Rotes aigua dels pous de Bernia o Riquet, que no pateix turbidez, per a dissoldre la del consorci. A més, també van incrementar el dosatge d’hipoclorit sòdic en els dipòsits i segueix portant-se un seguiment mitjançant analítiques per a valorar l’evolució de la terbolesa.

Per tant, persisteixen les mateixes restriccions d’ús d’aigua, excepte para les fonts públiques, les urbanitzacions de la serra Bernia i Altea la Vella on l’aigua segueix sent potable i quedem a l’espera que el departament de salut de la Marina Baixa resolga la petició d’eliminació de restriccions.

Analítiques de l’estat de l’aigua

  • Actualització d’informació 26-12-2016 19:30h

L’analítica d’aigua, del dia 26/12/2016, reflecteix una millora de la terbolesa  respecte als resultats obtinguts des del primer dia de
restriccions d’usos de l’aigua:

– 12.2 Unitats Nefelomètriques el dia 23 de desembre de 2016.
– 12 UNF el dia 24 de desembre de 2016.
– 8 UNF el dia 25 de desembre de 2016.
– 6 UNF en el matí del dia 26 de desembre de 2016.
8 UNF en la VESPRADA del dia 26 de desembre de 2016, amb el qual no
s’aconsegueix arribar al valor paramètric màxim establert per Reial
decret de 5 UNF en xarxa de distribució, per determinar l’aigua com a
potable.

Per tant, persisteixen les mateixes restriccions d’ús d’aigua, en
empitjorar la situació pel que fa a aquest matí, excepte en les fonts
públiques, les urbanitzacions de la serra Bernia i Altea la Vella on
l’aigua segueix sent potable.

  • Actualització d’informació 26-12-2016 13:30h

L’analítica d’aigua, del dia 26/12/2016, reflexa una millora de la
terbolesa respecte als resultats obtinguts des del primer dia de
restriccions d’usos de l’aigua:

– 12.2 Unitats Nefelomètriques el dia 23 de desembre de 2016.
– 12 UNF el dia 24 de desembre de 2016.
– 8 UNF el dia 25 de desembre de 2016.
– 6 UNF en el matí del dia 26 de desembre de 2016, amb lo que no
s’aconsegueix arribar al valor paramètric màxim establert per Reial
Decret de 5 UNF en xarxa de distribució, per determinar l’aigua com a
potable.

Esta vesprada es realitzarà un altra analítica, degut a l’evolució.

Per tant, segueixen les mateixes restriccions d’ús excepte a les fonts
públiques, les urbanitzacions de la serra Bèrnia i Altea la Vella on
l’aigua segueix sent potable.

Pin It on Pinterest