Select Page

Amb l’objectiu d’augmentar el reciclatge a la localitat, l’Ajuntament d’Altea ha anunciat que s’està duplicant pràcticament el nombre de contenidors destinats a este efecte, una mesura que suposarà la reubicació de diversos punts de recollida de residus sòlids urbans a tot el terme d’Altea. Esta proposta sorgeix després de l’estudi detallat de la distribució dels mateixos en un treball encomanat des de la regidoria d’Infraestructures i coordinat amb la Pública de Desenvolupament Municipal i Participació Ciutadana.

Des de la Regidoria d’Infraestructures, l’edil Roc Ferrer assenyala que ‘’des de l’inici de legislatura ens vam proposar incrementar l’eficàcia de la separació de residus en origen amb l’objectiu de, per una banda millorar la qualitat dels residus reciclats, i d’altra banda reduir la quantitat de residus destinats a abocador, és a dir, predestinats a la inutilització, generació de problemes d’olors produïts fonamentalment per les reaccions químiques dels materials orgànics i l’afecció al territori, i per a això l’opció més viable és la d’unir els contenidors receptors de residus’’.
A més, és necessària una reubicació per augmentar l’eficiència del servei de recollida i transport de residus, la qual cosa suposarà un major aprofitament del sistema, una reducció de les maniobres de càrrega i descàrrega, i per tant sorolls. La qual cosa, al costat de la disminució de distàncies per a la recollida de residus, va aparellada la conseqüent reducció de la petjada de carboni que això suposa, s’eliminarà el cubeig/bolseig, també s’evitarà, en la mesura del possible, l’afecció a edificacions i s’orientaran els punts de contenerització a la recollida mitjançant càrrega aèria de totes les fraccions de residus sòlids urbans.
En conclusió aquesta actuació, que s’executarà a través de la PDM, serà una fase en què es realitzarà un gran ajust que precedeix a una futura de caràcter definitiu.
Des de l’Ajuntament d’Altea s’agraeix la col·laboració i comprensió de la ciutadania en el procés de trasllat dels contenidors i la seua motivació basada en el reciclatge i els beneficis que això reportarà al medi ambient i la qualitat de vida dels alteans.

Pin It on Pinterest