Select Page

El regidor de Platges, Roque Ferrer, ha informat que la Cala del Soio s’ha censat per primera vegada en el programa de control d’aigües de Conselleria que es cita en el Reial Decret 1341/2007, d’11 d’octubre.

Segons ha informat l’edil de l’àrea la Llei 14/1986 de 25 abril, englobada en el Decret anteriorment citat, preveu que les activitats o productes que directa o indirectament puguen tindre conseqüències negatives per a la salut siguen sotmeses a control de les Administracions Públiques. Una d’estes activitats és l’ús recreatiu de l’aigua, en concret les zones d’aigües de bany naturals.

Ferrer avançava que donada la importància que suposa l’ús de les zones d’aigües de bany per a la salut és més que necessari l’establiment de criteris sanitaris de qualitat, per la qual cosa per llei s’apliquen criteris a les aigües de bany. D’altra banda es fixaran paràmetres i valors per complir en el punt de mostreig designat per les autoritats sanitàries, uns  valors que es basen principalment en les recomanacions de l’organització mundial de la Salut (OMS) per a assegurar un alt nivell de protecció de la salut del banyista, fet pel qual l’incompliment de criteris de qualitat faran que s’apliquen les mesures correctores i preventives que siguen necessàries.

A partir de l’inici de la temporada de bany següent a l’entrada en vigor d’este Reial Decret, l’òrgan ambiental establirà un perfil de les aigües de bany que podrà comprendre una sola o unes quantes zones d’aigües, perfils que es revisaran cada any abans del començament de la temporada per anar actualitzant els mateixos.

Les aigües, tal com ha destacat Roque Ferrer, seran sotmeses a diferents tipus d’anàlisi realitzats per laboratoris químics especialitzats que hauran de comptar amb l’acreditació per als mètodes de referència utilitzats per a este fi, ja que hi ha uns paràmetres i valors per avaluar anualment.

Ferrer ha destacat la importància que un paratge, en tramitació d’una figura de protecció, com la Cala del Soio, es trobe dins del cens del programa de control d’aigües de la Conselleria perquè garanteix la qualitat d’un entorn visitat per molta gent i per ser una zona d’especial importància natural en el nostre municipi, a més de ser un pas fonamental per a la consecució d’un segell de qualitat com la bandera blava.
 

Pin It on Pinterest