Select Page

Des del mes d’abril s’estan duent a terme les obres de millora dels carrers Garganes i Raspall, i el propi edil d’Infraestructures, Roque Ferrer, es va adonar que en el projecte de la Diputació no estaven contemplats certs aspectes que afavoreixen a la mobilitat dels vianants. El regidor ha explicat estos aspectes com són l’adequació dels guals a la normativa vigent contemplada en l’ordre VIV/561/2010, que és un document tècnic que recull el Reial Decret 505/2007, on es desenvolupen les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats.

Fundamentalment les millores proposades que s’estan portant a terme consisteixen en instal•lar, per una banda, un tipus de paviment específic amb una configuració de disposició determinada, recollit a la norma, que fa viable el trànsit als invidents. I, per una altra banda, allà on era possible mantindre el nivell de la vorera per on transcorre l’itinerari dels vianants i executar les rampes d’accés als passos de zebra ocupant la calçada sense sobrepassar la zona d’aparcament, així s’acurta la longitud dels passos de zebra la qual cosa incrementa la seguretat dels vianants.

Pin It on Pinterest