Select Page

L’Ajuntament d’Altea i l’Empresa Pública de
Desenvolupament Municipal (EPDM) presenten el Pla d’Ocupació 2016 destinat a
persones desocupades. Una actuació conjunta amb l’objectiu
d’intervindre en la generació directa de llocs de treball a l’EPDM des d’una
vessant social.

Aquesta mesura de política activa d’ocupació valora
criteris  personals familiars i socials.
D’eixa manera s’assegura la contractació de persones pertanyents a grups
especialment desafavorits (aturats de llarga duració, estar en situació o risc
de desnonament, dones víctimes de violència de gènere amb ordre de protecció en
vigor, entre altres).

Es realitzaran principalment contractes temporals a temps
parcial a un màxim de 40 persones i amb una durada màxima de 3 mesos. La
presentació de sol·licituds serà del 24 de maig al 7 de juny a l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà (OAC). Els treballs que s’oferten són operaris de
manteniment, de serveis múltiples i auxiliars de serveis assistencials.

Imma Orozco, regidora responsable de l’EPDM, ha destacat
el benefici que per al poble d’Altea suposarà aquest pla d’ocupació, ‘’d’una
banda creem llocs de treball destinats a ajudar temporalment a persones
pertanyents a grups especialment desfavorits i, de l’altra, donem resposta a
les necessitats del poble a través dels serveis que presta l’Empresa
Pública.’’.

Verónica López, regidora de Benestar Social, Igualtat i
Sanitat, ha explicat que el pla és una bona forma d’aplicar polítiques actives
d’ocupació. La regidora ha posat l’accent en la doble vessant del pla que
tindrà en compte als menors de 25 i als majors de 45 anys. ‘’Dos grups
d’edat especialment vulnerables als que cal donar suport. Per una banda als més
joves, perquè facilitar el seu accés al món laboral i, per altra, als majors de
45 anys, en moltes ocasions exclosos de les ofertes de treball’’
.

Els requisits per poder participar es poden consultar al
web municipal, altea.es. La selecció es realitzarà després de valorar les
sol·licituds presentades durant el termini previst i després d’haver realitzat
una entrevista personal amb els sol·licitants.

 

Pin It on Pinterest