Select Page
  • Jaime Sellés afirma que ‘’el treball dut a terme enguany consolida a la
    Pública de Desenvolupament Municipal com una màquina de generar serveis
    per a la població de Altea’’

Jaime Sellés, edil d’Escena Urbana ha fet balanç de les tasques que des
de l’Empresa Pública de Desenvolupament Municipal s’han dut a terme
durant enguany 2014, que l’edil qualificava de ‘’treball intens que
consolida a la Pública de Desenvolupament Municipal com una màquina de
generar serveis per a la població d’Altea’’.

Sellés ha destacat
la inversió, de més de 500.000 euros, que s’ha realitzat per a
l’adquisició de diversos vehicles per a la recollida de residus sòlids,
entre una altra maquinària adquirida per la Pública per a facilitar els
diversos treballs de jardineria, pintura i obres. L’edil explicava les
característiques dels vehicles, ‘’una furgoneta Fiat Doplo; un camió
Nissan Capstar; dos camions Iveco RSU; així com una Vivalba, una
pinça per a la càrrega d’enderrocs; dos desbrossadores; una bufadora;
una hidronetejadora i un elevador de vehicles, gràcies als quals s’ha
consolidat la recollida de residus’’. En aquest sentit l’edil aportava
les xifres de la recollida d’estris domèstics, un total de 281,5 tones i
la recollida de residus urbans, 10.929,74 tones.

Així mateix,
l’edil indicava els treballs duts a terme en jardineria, pintura i els
realitzats per la Brigada Ràpida d’Obres. Jaime Sellés es mostrava molt
satisfet els totes les actuacions dutes a terme, en les quals han estat
implicats més de cent treballadors, ‘’que han estat vinculats a aquesta
empresa pública i que treballen darrere de l’estètica urbana i la millor
imatge d’Altea’’. En aquest sentit l’edil feia una crida a la
ciutadania i a la seua col·laboració per al manteniment de la neteja
d’Altea.

En l’àrea de jardineria l’edil ha explicat les diverses
tasques realitzades, entre les quals cal ressaltar la neteja de talusos
en la calle Repetidor i en barranc Monterico, així com les neteges en
Sierra Altea, i els carrers Esmeralda i Costa Verda i l’esbrosse de
camins rurals i urbanitzacions. L’edil comentava també altres actuacions
com el condicionament d’illetes en Alhama Spring, i de rotondes i
illetes a Altea Hills; així com de l’entrada de la urbanització Galera
de les Palmeres. També s’ha col·locat una barana en el mirador de la
plaça de l’Església, s’han plantat i reposat un total de 2.777 plantes i
s’ha dut a terme el manteniment de jardins, parcs i fonts.

També s’han realitzat nombrosos treballs de pintura, com la
senyalització de vials, illetes en la N-332, en la Carbonera i en el
polígon de Cap Blanc. Així mateix, Jaime Sellés destacava el
‘’pertinent manteniment dut a terme en els col·legis i edificis públics
municipals’’. En aquest sentit, Sellés destacava el manteniment de
l’Arxiu Municipal, ‘’on s’ha realitzat una actuació important a causa de
les humitats. S’ha pintat tot l’interior, tant el sòl com les parets,
amb la finalitat d’aconseguir una bona conservació dels documents que
allí es dipositen’’. S’han realitzat altres actuacions de pintura en el
Centre Juvenil i en les instal·lacions de la Policia Local. Jaime Sellés
aportava les xifres dels productes utilitzats en aquestes tasques,
‘’s’han utilitzat 1.100 quilos de pintura vial blanca, 475 quilos de
pintura vial groga, 50 quilos de pintura vial roja i 2.400 quilos de
pintura blanca i color’’.

Sellés ha indicat també els treballs
duts a terme per la Brigada Ràpida d’Obres, que es va engegar a la fi de
2013, i que han realitzat actuacions diverses. Entre aquestes
actuacions destaquen la reparració del sots, forats i escocells amb
asfalt; reparació de jardineres; manteniment de parcs infantils i
col·legis, reparació de voreres, vorades i murs; realització de rebaixes
de voreres; reparació de tanques; col·locació d’arquetes, bolardos,
senyals, espills i baranes; realització de rases d’eixida d’aigües
fluvials en el cementeri; així com obres en la fossa sèptica de la Finca
de Santa Bàrbara.

Per a finalitzar, Jaime Sellés ha volgut
destacar la campanya de foment del reciclatge que, sota el lema ‘’Jo
recicle Altea, Reciclar és un joc de tots’’, ha promogut el reciclatge
d’envasos de plàstic, llandes, briks, cartó, paper i vidre amb el
repartiment d’un set de borses de reciclatge, i fullets informatius en
diversos punts d’Altea. A més, Segelles ha anunciat una segona fase de
la campanya de reciclatge en els col·legis d’Altea.

Pin It on Pinterest