Select Page

El
passat 27 de març, va arrancar la seua marxa la comissió pro-jornada
contínua del Consell Escolar Municipal(*CEM). La comissió es va crear a
proposta de la regidor d’educació, com a resposta a la inquietud
mostrada per totes les Associacions de Mares i Pares (*AMPAs) per a
implantar la jornada contínua en els col·legis d’Altea.
La comissió
va decidir treballar de forma consensuada per un únic projecte de
jornada contínua per a tots els centres d’Altea. Es va establir un
calendari d’actuacions per a informar als pares. Després del període
d’informació i consultes es convocarà a les mares, els pares o tutors
legals a un procés de votació en cada centre perquè de forma
democràtica, expressen el seu suport al projecte de jornada contínua.
La
comissió va quedar constituïda per un representant de cadascuna de les
*AMPAs, un representant de cada claustre de mestres, la regidor
d’educació i una secretària.

Pin It on Pinterest