Select Page

L’acció formativa que es presenta des del Servei Municipal d’Atenció a
la Dependència (SMAD) d’Altea tracta de dotar de formació bàsica i de
suport als cuidadors no professionals que, diàriament, s’enfronten a la
dura i complicada tasca d’ajudar i cuidar a persones en situació de
dependència, així com de recursos i habilitats perquè puguen ajudar a
les pròpies famílies i a si mateixos. Per a aconseguir-ho, resulta
fonamental que el cuidador aprenga a cuidar-se a si mateix i per açò la
formació resulta fonamental com a base.

També la mateixa Llei
vés-la perquè les cures proporcionades a la persona en situació de
dependència procuren una millora de la seua qualitat de vida i faciliten
o promocionen la seua autonomia personal. Una persona ben formada,
sempre pot controlar millor la situació, no solament perquè coneixerà
recursos, sinó també perquè la formació contribueix a conèixer millor la
malaltia de la persona a la qual cuida i l’evolució d’aquesta;
possibilitant així de manera realista, l’adaptació contínua que
requereix la situació de cures i que és exigida en el dia a dia del
cuidador.

L’objectiu de la formació és capacitar als cuidadors
no professionals per a cuidar de persones depenents i de si mateixos
facilitant coneixements i eines per a poder-ho dur a terme. Es comptarà
amb professionals especialitzats de l’àmbit sociosanitari per a cada
tema, com a treballadora social, psicòloga, fisioterapeuta, infermer i
auxiliar d’ajuda a domicili. Són professionals dels àmbits social i
sanitari que tractaran d’adequar els temes als continguts i fer major
recalcament en el que resulte més rellevant.

Les accions
formatives i d’informació, desenvolupades pel SMAD de l’Ajuntament
estaran dirigides als cuidadors i cuidadores no professionals de
persones en situació de dependència, que atenen a persones amb criteris
de dependència derivats de l’edat per a les activitats bàsiques de la
vida diària. El curs estarà destinat per a un màxim de 20 persones. La
formació es realitzarà en el CEAM situada en el Carrer Marina Baixa
número 2.

El curs es desenvoluparà del 22 d’octubre al 12 de
novembre i comptarà amb una durada total de 25hores que estaran
distribuïdes en set sessions amb una durada màxima de 4 hores cadascuna.

Finalment,
fer referència que el SMAD té com a prioritat la realització de cursos
de formació i accions addicionals dirigits a prestar formació,
seguiment, suport i assessorament als cuidadors i cuidadores no
professionals residents en el municipi i a les persones depenents.

Pin It on Pinterest