Select Page

El PAI (Pla d’Actuació Integrada) de Serra ‘Alta’, en la Serra de Bernia,
va ser resolt per unanimitat de tots els grups polítics, en el Ple del passat dijous, a proposta de la regidora d’Urbanisme, Carolina Punset. 

Dit  PAI  es va aprovar definitivament en ple boom urbanístic en l’any 2001, sense
tenir en compte valors dignes de protección a l’hora d’acordar la programació, valors que presenta per la seva situació estratègica, a
la part alta de la Serra de Bernia, i pel seu paisatge comprès en zona LIC (Lloc d’interès comunitari), 

A data d’avui, i aprofitant que en cas d’inactivitat del promotor, la llei oferix dues possibilitats, forçar el
compliment del conveni, o renunciar a ell, el Ple de l’ajuntament ha optat per
rescindir-lo. 

Durant el Ple, Carolina Punset va explicar que “Serra Alta” és una zona d’alt valor ecològic i paisatgístic, una de les zones d’arbres més importants d’aquest espai natural. El desenvolupament d’aquest Pla Parcial afectaria a Altea molt negativament i
produiria danys irreversibles en el territori perquè ocupa una superfície de gairebé cent mil metres quadrats”.

La regidora
d’Urbanisme va concloure dient que “aquesta proposta constituïx una mesura més dintre del full de ruta que s’ha marcada l’equip de govern d’Altea que ve apostant des que ella encapçala el departament per un nou model d’ordenació del territori clarament
respectuós amb l’entorn i el
medi ambient”. 

Pin It on Pinterest