Select Page

Pepa Perles ha sol·licitat al grup PSOE en Les Corts Valencianes que presente esmena a l’esborrany pressupostari


La regidoria d’Educació reclama una vegada més que la Conselleria incloga en els pressupostos per al 2011 l’ajuda que ha de rebre l’Escola d’Adults. Esta reclamació sorgix després de conéixer que en l’esborrany pressupostari no apareix la mencionada subvenció “mentres que nosaltres -Comenta la regidora Pepa Perlés- no hem parat de reclamar eixa subvenció ja protestada en 2009 i ha sigut a partir d’este febrer quan hem estat demanant constantment que se’ns incloga en els pressupostos de la Generalitat”.
Després de conéixer l’esborrany dels pressupostos de la Conselleria d’Educació, la regidora ha enviat carta recordant-li “la documentació presentada dins del termini i la forma escaient des de l’Ajuntament d’Altea; la implicació d’este equip de govern a millorar el centre per a poder fer realitat este conveni i de fet, estem impartint el segon cicle que suposa un gasto extra per a nosaltres”. Altea és un municipi de més de 20.000 habitants pel que segons acords previs a què s’acull Perlés, hauria de ser la Generalitat la que gestionara AU o encara sent l’Ajuntament el que gestionara, la Conselleria és l’encarregada de finançar.
Des de 2009 la regidoria ha estat enviant cartes confirmant que tots els requisits que es demanden per al conveni estaven resolts “però ens van contestar que per restriccions econòmiques no els era possible subvencionar AU”, lamenta Perlés.
Davant d’esta situació, la regidora el passat 11 de novembre va enviar una petició al grup socialista en Les Corts perquè ells presenten una esmena a l’esborrany pressupostari de manera que s’aconseguisca la inclusió de la subvenció demandada per Altea.


 

Pin It on Pinterest