Select Page

El grup municipal Bloc-Verds de l’Ajuntament d’Altea demanarà, en la pròxima reunió del Consell de Medi Ambient d’Altea, prevista per a este dimecres, que l’Ajuntament netege o demane a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer la neteja de la vora esquerra del riu, especialment en els trams compresos entre Sogai i la desembocadura, per tal de conservar les servituds de pas que hi ha i recuperar eixes sendes com a rutes de passeig i de comunicació entre les zones indicades.


El diumenge 7 de novembre, el Bloc d’Altea organitzava la ruta a peu “Una volta per Sogai, la Pila i el Cascall: les transformacions dels espais agrícoles”, amb les explicacions de l’historiador alteà Juanvi Martín Devesa. La convocatòria  va ser tot un èxit, amb més d’un centenar d’assistents, cosa que va demostrar  l’interés de la gent per visitar i conéixer la zona, alhora que descobria la falta d’interés de les administracions pel manteniment de les sendes que han de permetre el pas de les persones per la vora nord del riu.


Davant d’eixos fets, el Bloc vol proposar en la pròxima reunió del Consell de Medi Ambient d’Altea, que l’Ajuntament faça totes les gestions possibles per tal de mantenir i recuperar estes sendes que vinculen espais d’interés mediambiental i turístic com són la vora nord del riu i les partides rurals de la Pila, el Cascall i Sogai, on l’ocupació humana i l’excés de vegetació en els màrgens del riu i els barrancs han deixat inservibles rutes i sendes centenàries, que són patrimoni de tots i que poden ser un recurs ludicoturístic fàcilment sostenible.


Per tot això, en paraules de Pepa Narbó, regidora del Bloc a Altea, cal recordar als organismes encarregats del medi ambient local i a les altres administracions que puguen estar implicades –Diputació i Confederació Hidrogràfica del Xúquer- la necessitat de mantenir els camins i les sendes, a més de recordar que el Bloc ja va proposar en juny l’adopció d’una figura de protecció ambiental per al riu Alteà. “Nosaltres volem la declaració de Parc Natural fluvial, però com és una figura massa costosa de tramitar, finalment vam optar per començar amb la més fàcil de demanar i tramitar, que sembla que és la de paisatge protegit”.

Pin It on Pinterest