Select Page

L’alcalde d’Altea, Andrés Ripoll, acompanyat per alguns dels edils de l’Equip de Govern, s’ha desplaçat fins al carrer La Tella per a informar la ciutadania sobre l’estat en què es troba l’expedient de les obres de consolidació i reparació del carrer La Tella. A peu de carrer, Ripoll ha instat a la Generalitat a què escometa com més prompte millor esta actuació prevista en el Pla d’Inversió Productiva amb un pressupost de 337.211€, consistent en la reparació i consolidació del ferm de la vorera; reubicació dels servicis que transcorren pel talús; desmuntatge i arreplega del carrer; excavació de la zapata del mur; reconstrucció de calçada, voreres, servicis afectats i reposició de jardineria, senyalització vertical i horitzontal.


Segons les declaracions realitzades pel primer edil alteà, “a l’hora de fer el nou Pavelló d’Esports no es va tindre en compte el que era el mur de contenció del carrer la Tella i el pas de vehicles i camions està fent que esta s’estiga afonant. Fa temps que caldria haver-se arreglat, per això vull donar una explicació a tots els ciutadans que estan esperant, igual que jo, que s’arregle eixa situació”; a la qual cosa ha afegit, “el projecte contempla l’execució d’un mur de contenció i reparar tots els desperfectes. Este és un dels projectes que està en el Pla PIP i que va aprovar Conselleria i que estem esperant a veure quan comença”.
Respecte a la demora en l’execució del projecte, Andrés Ripoll ha puntualitzat que l’Ajuntament va sol·licitar informació respecte d’això a Conselleria en el mes d’abril. “En contestació a la nostra sol·licitud Conselleria va respondre que l’obra està licitada i es va publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del 21 d’abril del 2010. La data de presentació d’ofertes acaba el 14 de maig del 2010 i la data prevista per a l’obertura de pliques està fixada per al 15 de juny del 2010. Per tant, després de l’adjudicació, està previst que les obres comencen en el mes de juliol del 2010”, ha desvelat Ripoll.
Després de la informació oferida, l’alcalde ha comentat que l’Equip de Govern es troba a l’expectativa de que donen inici les obres en breu perquè es resolga el problema, alhora que ha instat al Govern de la Generalitat a complir amb els terminis previstos.

Pin It on Pinterest