Select Page

Només es van presentar la mitat dels aspirants i va haver de ser retardat una hora per un avís de bomba


El regidor de Personal, Santiago ronda, ha valorat molt positivament la celebració del primer examen per a les oposicions d’Auxiliar Administratiu per primera vegada en 15 anys i l’ha qualificat de “fita històrica a pesar de les traves posades en el camí”.
Ronda ha recordat que “el procés s’està duent a terme d’acord amb la legalitat vigent” “és el primer examen eliminatori on, primer hi ha 80 preguntes amb 4 opcions de resposta on es valora el coneixement de la Constitució Espanyola, Estatut d’Autonomia, institucions i Administració General de l’Estat, entre altres lleis, i després cinc preguntes de resposta breu on s’ha de desenvolupar els coneixements del funcionament d’estes administracions”


El regidor alteà ha continuat explicant que “ara l’examen esta en possessió del tribunal i custodiat d’acord amb el que estipula la llei; serà qualificat pel tribunal i, en un termini aproximat de 20 dies es publicaran els resultats en la web i en els taulers informatius de l’ajuntament d’Altea. Després caldrà ajustar-se a les reclamacions si les haguera. A continuació es realitzarà la prova ofimàtica on s’haurà de demostrar els coneixements dels programes informàtics que utilitza l’administració, dita prova tindrà lloc en les sales de la facultat de belles arts d’Altea i finalment la tercera prova on es valoraren els coneixements oral i escrit d’Anglés i Valencià. La qualificació final per als que superen esta prova vindrà donada per la suma total de totes estes elles” Santiago Ronda ha indicat que d’acord amb la llei sempre s’ha d’intentar l’anonimat dels aspirants, anonimat que s’ha realitzat en este exercici i es va mantindre per a la segona prova.


“La llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic obliga que ni polítics ni sindicalistes puguen formar part d’estos tribunals i deu ser compost per funcionaris de carrera de nivell igual o superior a qui s’esta qualificant” ha remarcat Santiago ronda. Per a aclarir el complicat procés administratiu, el regidor de Personal ha destacat que “el tribunal deu estar compost per un president que ocupa el tècnic de personal de l’Ajuntament, el secretari de la corporació municipal o persona designada per ell, un vocal designat per la Generalitat, i quatre vocals funcionaris de carrera de qualsevol de les administracions públiques, a més, també es designen suplents per a tots els càrrecs. Tots ells amb dret de veu i vot com contempla la legalitat vigent”


Respecte a l’examen d’ahir, ronda hi ha assenyalat que “es van presentar la mitat dels aspirants, al voltant de 800 dels 1957 que havien sigut admesos a les proves. L’edil socialista es va felicitar de poder dur a terme esta convocatòria en l’ajuntament d’Altea després de 15 anys” de la mateixa manera ha afegit “Des que entrem en l’ajuntament fa tres anys hem anat a poc a poc acabant amb la precarietat en què es trobaven els llocs de l’administració pública municipal, es tracta d’un procés administratiu llarg i ho hem pogut dur a terme ara complint el que deia el nostre programa electoral”


Ahir la regidora de Seguretat Ciutadana, Patricia Mora va anunciar que “a les 9:30 del matí, es va produir un avís de bomba en relació als centres on se celebraria l’examen i este avís es va comunicar a la Guàrdia Civil d’Altea així com el número de telèfon des d’on s’ha efectuat la telefonada, ja que ni tan sols va ocultar el número – continuava Mora – Després dels esbrinaments corresponents s’ha comprovat que el motiu de la telefonada era obstaculitzar una vegada més el procés de selecció d’auxiliars administratius i al final l’examen s’ha realitzat amb la més absoluta normalitat” L’avís de bomba es va produir amb anterioritat a la crida dels aspirants i només va produir un lleuger retard i alguns nervis afegits per als que s’examinaven. 

Pin It on Pinterest