Select Page

Les edils d’Atenció al Ciutadà i de Benestar Social, Patricia Mora i Gemma Córcoles, respectivament, han informat d’un nou pla del Govern central pel que els ciutadans pertanyents a determinats grups amb risc d’exclusió social, com ara són persones majors de 65 anys dependents, persones amb una minusvalidesa visual o auditiva d’un 30% i persones majors de 80 anys, podran optar de forma gratuïta a un descodificador de senyal per a accedir a la Televisió Digital Terrestre, de cara a l’apagada analògica, previst per al 3 de maig.
Serà l’Ajuntament qui realitze els tràmits perquè els alteans que complisquen les citades característiques es puguen beneficiar de la mesura, per la qual cosa les sol·licituds hauran de cursar-se en l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament, en les extensions administratives de l’Av. La Nucia i Altea la Vella o en el Departament de Servicis Socials, ubicat al Centre Social.
Com ha explicat Patricia Mora, “en unes setmanes es produirà l’apagada analògica, la qual cosa suposarà que tots els ciutadans hauran d’adequar les seues instal·lacions de recepció del senyal de TV per a poder captar la imatge digital”. Motiu pel qual “El Govern d’Espanya ha desenvolupat plans i actuacions de suport a col·lectius amb risc d’exclusió amb l’objectiu de reduir la bretxa tecnològica entre els grups socials de major dificultats en l’accés a la TDT”, contínua dient Mora qui ha especificat que es tracta d’una mesura gratuïta per a aquells que complisquen amb els requisits establits i resulten beneficiaris del Pla.
D’eixos requisits que han de complir els sol·licitants ha parlat Gemma Córcoles, qui ha apuntat que “la mesura està destinada a persones majors de 65 anys que tinguen reconeguda la Llei de Dependència en grau 2 o 3; les persones que tinguen un 30% de discapacitat auditiva o visual i les persones majors de 80 anys que visquen soles o en companyia de persones de la seua mateixa edat”.
La responsable municipal de Benestar Social ha concretat que el termini per a la sol·licitud del descodificador és del 24 de febrer al 18 de març i hi ha assenyalat que aquelles persones que resulten beneficiàries i necessiten ajuda per a la seua instal·lació, comptaran amb eixe suport ja que l’Ajuntament està gestionant com efectuar les instal·lacions.

Pin It on Pinterest