Select Page

L’alcalde anuncia que reprendrà les negociacions amb Foment perquè el “impacte siga mínim” en la localitat


L’Audiència Nacional ha desestimat el recurs presentat per l’Ajuntament d’Altea contra la variant que afecta el municipi i que promou el Ministeri de Foment. Davant d’esta situació, l’alcalde, Andrés Ripoll, ha informat que es reprendran les negociacions amb Foment per a “aconseguir la solució menys agressiva per a Altea”. En este sentit, el primer edil ha afirmat que pretén que l’impacte per al municipi “siga mínim” pel que sol·licita que “l’afecció es reduïsca de 100 a 25 metres; que la rotonda d’entrada i eixida de la variant estiguen situades damunt o davall d’ella perquè ocupe el menor terreny possible; estiga el més pròxima possible a l’autopista i que quede el mínim terreny mort possible entre ambdós infraestructures; i aconseguir que els valors previstos d’expropiació siguen acceptables per als ciutadans afectats”.


El recurs contenciós administratiu es va interposar en 2007 contra la resolució que aprovava definitivament l’estudi informatiu de la variant. L’alcalde ha recordat que el consistori plantejava que “l’estudi patia d’una exposició de les circumstàncies que justificaren la declaració d’interés general de les carreteres i la concepció global del seu traçat” així com que “es considerava insuficient el contingut de l’Estudi d’Impacte Ambiental”. Respecte d’això, Ripoll ha explicat que es va al·legar que “l’estudi informatiu no havia tingut en compte la variació de les circumstàncies socioeconòmiques produïdes en la comarca després de quasi vint anys i que es tractava d’un estudi sense alternatives i que no donava resposta al problema de congestió del trànsit a Altea”.


 Davant d’esta situació, el primer edil ha remarcat que l’Ajuntament va proposar una solució “menys agressiva” per al territori i “més barata” i que consistia en l’ampliació de l’AP-7 amb un nou carril en cada sentit i amb un accés a mitat del recorregut que permetera la connexió amb el centre d’Altea i Alfàs del Pi. En este punt, l’Audiència Nacional no compartix les al·legacions del consistori ja que considera que s’ha seguit el procediment legalment establit i que Foment ha respost a les al·legacions plantejades “valorant-les raonablement i després de l’oportú tràmit d’informació pública tenint en compte l’evolució i perspectives de futur del trànsit rodat”.


Respecte a l’al·legació de l’Ajuntament sobre l’Estudi d’Impacte Ambiental, l’alcalde hi ha assenyalat que “presentava carències” com “l’absència d’estudi de paisatge que permetera l’avaluació del mateix, no arreplegava el llistat de jaciments arqueològics del Molí de Benimusa ni el Molí Vell, tampoc l’entramat de les infraestructures hidràuliques de Benimusa i Mandem, no hi ha referències a la possible afecció de l’anomenat pi de Picó, no es tracta amb suficient detall l’afecció que durant l’execució de les obres es puga generar sobre la vegetació de la ribera del llit del riu Algar i tampoc es justifica l’impacte que es generarà en la zona de l’ermita de Santa Bárbara”. Sobre este punt, la sala contenciosa administratiu aclarix que “la Declaració d’Impacte Ambiental ha efectuat un examen detallat de l’actuació, s’han tingut en compte les al·legacions més importants i han sigut valorats els aspectes essencials del projecte”. A més, s’informa que s’incorpora “un programa de vigilància ambiental per al seguiment i control dels impactes detectats, així com per a l’eficàcia de les mesures correctores i protectores establides”. Així, segons el parer de l’Audiència Nacional, Foment ha complit amb la tramitació legalment prevista i desestima el recurs de l’Ajuntament contra la resolució que aprova l’expedient d’Informació Pública i l’Estudi Informatiu de la variant i la considera “ajustada a dret”.


 

Pin It on Pinterest