Select Page


Els membres de la corporació Municipal han aprovat, en el dia d’ahir, en Sessió Plenària l’anul·lació definitiva de l’acord firmat per l’Ajuntament d’Altea i la mercantil Promocions i Finances S.L. Concert pel qual la promotora va executar obres en el municipi per valor de 991.000€ a canvi del 10% de l’aprofitament que li va permutar el consistori. Punt que, a pesar dels vots favorables de l’Equip de govern PSOE-CIPAL, el PP, el BLOC i l’abstenció de Paca Sevila, ha generat un debat de més d’una hora. També ha centrat la major part del debat el punt número tres de l’Orde del Dia, en el que s’han revisat d’ofici els decrets relatius a la demolició d’un immoble declarat en ruïna en el carrer Pont de Moncau, núm. 27. Decrets que han sigut anul·lats i la nul·litat del qual permetrà que la casa no siga derrocada. Acord adoptat que ve a donar-li la raó a l’arrendatària de la planta baixa, que des d’un principi va manifestar estar en contra de la demolició de l’edifici per tractar-se d’un edifici patrimoni històric del municipi.
L’anul·lació del conveni entre L’Ajuntament i la mercantil Promocions i Finances S.L., promotora del Pla Parcial Belles Arts, era un punt que en diverses ocasions havia passat pel Ple. En este cas es desestimaven les al·legacions de la promotora per considerar-les extemporànies i el motiu que ha portat a l’Equip de Govern a promoure la mesura és la falta de concurs públic que li adjudicava a la dita empresa l’execució de tals obres a canvi de la recuperació del 10% de l’aprofitament cedit al consistori.
Una vegada més la Portaveu del Grup Municipal Socialista i responsable d’Urbanisme, Verónica López, feia referència a què “el conveni es bota la normativa de contractació administrativa i no seguix cap procediment de contractació. S’adjudiquen unes obres a dit per valor de 991.000€”. Davant de les acusacions del Partit Popular d’haver retardat l’inici de les obres -“este mateix tema va comptar amb la unanimitat de la corporació Municipal fa un any i per culpa de la incapacitat de l’Equip de Govern estem un any més tard tractant el mateix tema. La pitjor conseqüència és que portem dos anys que s’haurien d’haver començat les obres del Pla Parcial Belles Arts”, afirmava Ortiz- i López explicava: “hem volgut modificar el Pla Parcial perquè es puga incloure Vivenda de Protecció Oficial i així donar més accés a la vivenda”. “Esta anul·lació no ha suposat cap retard en la reparcel·lació definitiva”, afig l’edil socialista, qui especifica que “el que ara es recupera són 12.590 metres quadrats de sostre per a destinar a VPO”. Una vegada més Miguel Ortiz qualificava a l’Equip de Govern d’estar exercint una política revisionista de les actuacions dutes a terme per l’anterior Equip de Govern Popular, afirmacions que López desmentia i invitava l’edil popular a revisar la Llei del Sòl.
El següent punt de l’Orde del Dia, la revisió d’ofici parcial del Decret 1148/2008 i revisió del Decret 1227/2008 relatius a la demolició d’immoble declarat en ruïna en Pont de Moncau 27, també va generar un ardu debat d’una hora, per a al final resultar aprovat per 17 vots a favor i l’abstenció del BLOC. Des de tots els partits, inclús l’Equip de Govern que havia dictat el decret de demolició, es va coincidir a agrair a la propietària de la floristeria ubicada en els baixos de l’immoble, Pepa Gimeno, la seua perseverança perquè el derrocament no es duguera a terme.
Quant als sis punts següents tractats, tots van comptar amb el vot favorable del Ple, per la qual cosa van resultar aprovats per unanimitat. Quedava aprovada la taxa per l’ús de domini públic per part d’empreses de telefonia mòbil, després de desestimar les al·legacions realitzades per Redtel a l’aprovació inicial duta a terme en el passat mes de juliol.
En el punt núm. 5 quedava aprovada la cessió de 13,32m2 de sòl a Iberdrola per a la instal·lació d’un transformador en la nova zona esportiva d’Altea la Vella, ubicada en la Partida Raconet.
En el punt 6 es va formalitzar la substitució de Jaime Sellés, per renúncia d’este, en el patronat de la Fundació Per als nostres Majors Vila d’Altea, per l’edil popular Mª Pepa Rostoll.
El següent punt, el núm. 7, proposava la modificació de l’ordenança municipal sobre la tinença d’animals, amb l’objectiu d’incloure en ella una normativa sobre l’adequada guàrdia i custòdia dels animals, així com unes pautes que garantisquen unes condicions de vida dignes per als animals. En este punt, la responsable municipal de Sanitat i responsable de l’Ordenança, assenyalava, “que el nou articulat proposat ha sigut consensuat amb el sector veterinari del municipi i compta amb l’aprovació del Consell Local de Salut”. En este punt l’edil de CIPAl es comprometia a posar en marxa una campanya informativa de la nova normativa, “perquè es puga corregir qualsevol maltractament que es detecte. No es tracta d’una normativa de caràcter sancionador”.
En el punt 8 s’aprovava la firma de conveni per a la creació del Centre Docent Públic de Formació Bàsica de Persones Adultes. Un centre que ja està en marxa i que des d’este curs compta amb el segon nivell del segon cicle de formació.
A continuació es van declarar festius els dies 27 i 28 de setembre del 2010 i s’aprovava la moció presentada pel BLOC sobre les ajudes a les Escoles Infantils de Primer Cicle; és a dir guarderies. Una moció que va comptar amb una esmena a la totalitat, presentada pel Grup Municipal Popular, que no va aconseguir el suport suficient per a eixir avant. Moció del BLOC que fa uns dies Baltasar Ripoll, edil del grup, va fer pública per mitjà d’un comunicat remés als mitjans de comunicació. Comunicat que en el seu dia Alteadigital va publicar íntegrament. La moció del Bloc va comptar amb el suport de 9 vots a favor i 10 abstencions.
Conclosa l’Activitat Resolutòria es va donar pas a l’Activitat de Control en què es va donar compte de les Resolucions d’Alcaldia Presidència des de l’1.826 a la 2.083/09.
En l’apartat de Precs i Preguntes, l’edil del BLOC, Baltasar Ripoll sol·licitava a l’Equip de Govern la constitució d’una Comissió, representada per tots els grups municipals, que treballe en l’elecció dels nous projectes que s’han de presentar per a ser inclosos en el nou Fons d’Inversió Local anunciat pel Govern de la nació.
En este apartat l’edil no adscrita, Paca Sevila preguntava sobre el funcionament de l’estació de bombament del passeig del Mediterrani, les obres de remodelació del qual ja han conclòs. Segons l’edil, esta no funciona correctament i es generen olors desagradables. En contestació a la pregunta, l’edil d’Infraestructures, Santiago Ronda, afirmava que s’han detectat problemes en el segellat de les tapes i s’estan intentant solucionar.
Finalment, el Grup Municipal Popular instava a l’Equip de Govern a posar en marxa totes les mesures econòmiques que siguen necessàries per a contrarestar la pujada d’impostos que genera la revaloració de les propietats, motivada per la revisió cadastral. El PP acusava a l’equip de Govern de gravar als alteans amb una pujada desmesurada dels impostos. Enfront d’esta afirmació l’edil d’Hisenda, Eloy Hidalgo, responia: “una vegada més el PP es posa del costat de què tenen més i en contra de les mesures socials de l’Equip de Govern”. “El que els molesta a vostés és que els poderosos paguen les polítiques socials dels més desfavorits”, afegia l’edil socialista.
En este punt, Eloy Hidalgo informava que del 2 al 16 de novembre en el Punt de Trobada Juvenil s’habilitarà una oficina perquè tots els ciutadans que ho desitgen puguen sol·licitar informació sobre el valor cadastral i qualificava de falses les afirmacions del PP.
Per al PP, les afirmacions realitzades per l’Edil d’Hisenda no responien a les qüestions plantejades i els membres del grup van optar per abandonar el Ple.


 

Pin It on Pinterest