Select Page

Nota de Premsa


Este curs escolar 2009-2010 ha comenzçat tant en Infantil com en Primaria en 18.000 alumnes ubicats en aproximadamente 900 barracons.El cost mig aproximat per a llogar cada un d´estos va ser de 8.000 euros anuals, per el que la conselleria haurà d´invertir més de 7,5 millions, a més de les despeses que suponen per als Ajuntaments el fer les bases de l´obra.
Esta manera de parxexar la nostra educació no val per a res, és tirar els diners. El que hauria de fer-se és construir els centres necessaris que són prou i així rebaixar la crisis econòmica ja que la construcció donaria treball.
Ací en el nostre poble ja tenim tres barracons i esperem que pare ahí. En el plenari d´octubre del 2007, al poc temps d´entrar a governar, vam oferir a conselleria terrenys per a fer un nou cole. Estem igual que estavem, el que demostra la poca sensibilitat de la conselleria en este tema.
A més la conselleria, sense cap tipus d´avís previ, ha rebaixat el bono infantil per a les escoles de 0 a 3 anys, fent públics “per sorpresa” els nous imports
el dia 7 de setembre, modificant les quanties aprovades en abril.
Els pares al fer la matrícula es pensavem que anavem a rebre unes quantitats trobant-se ara en unes grans deduccions: per els xiquets de 0 a 1 any, abans cobraben 295 euros i ara 228 euros; de 1 a 2 anys: es pasa de 181 a 140 euros; i de 2 a 3 anys de 120 a 92 euros. ¡Sí que ha sigut una sorpresa!
Dir que una volta més la conselleria ha incumplit el compromís que va adquirir amb les familias i centres educatius, decisió que afecta directamente a la economia familiar en uns moments prou delicats.
Cal recordar que ací, en el nostre poble, totes les Inversions fetes en els col.legis han anat a càrrec de l´Ajuntament quan deuria de fer-les conselleria i nosaltres mantindre. En canvi, desde el Govern central sí que recolcen Altea ja que han subvencionat la nova aula d´Altea la Vella a càrrec del Plan Zapatero.
Des de el PSOE treballem per millorar els centres educatius i l´educació en el municipio, com es demostra amb la nostra gestió. En dos anys de govern hem fet moltes millores com: en el col.legi Blanquinal, canvi de banys, instalació del porter automàtic i videocàmera; en Les Rotes, canvi de la instalación eléctrica de tots el edificio, colocació de la tanca homologada, i un aula utilitzada com a magatzem; Garganes, rampa de minusvàlits, sala multiusos, bany per a minusvàlits, i adequació dels banys d´infantil; Altea la Vella, rampa per a minusvàlits, arreglo de l´instalació elèctrica del pati, dins del Plan E s´ha fet una aula multiusos i estem en tràmits per a l´adquisició dels terrenys per a fer les pistes deportives; La Olla, compra de terrenys, arreglo de parking i millora dels banys i finestres; Centre de Formació de Persones Adultes: millores en el centre que han permitit que donem el segon nivell del segon cicle lo que ha potenciat la matrícula ja que els postres alumnes comencen i acaben els seus estudis a Altea.
Per tant, la conselleria d´Educació, hui per hui, encara no ha fet res en Altea. Ens va prometre el menjador escolar de les Rotes abans del 2007 i encara estem esperant.Pepa Perles
Regidora del Grup Municipal i membre de la Ejecutiva del PSOE

Pin It on Pinterest