Select Page

El ple de la corporació municipal ha aprovat els Comptes generals de 2008 que reflectixen un resultat positiu de 636.144,83 euros. Així ho feia constar el regidor d’Hisenda, Eloy Hidalgo, en el ple ordinari afirmant que la dada “és fruit de la bona gestió de l’actual equip de govern que ha aconseguit generar 24.089.932,11 euros d’ingressos, un 15,24% més del que va generar el PP en el seu últim any i que ens ha permés tancar els Comptes amb un balanç positiu de més de 630mil euros i això quan totes les administracions sobretot la Generalitat estan tenint resultats negatius, han incrementat el deute i han augmentat el període de pagament a proveïdors, nosaltres hem aconseguit tot al contrari en temps de crisi”.
Hidalgo va indicar, a més, la reducció del gasto “passant dels 25.327.937,72 milions de 2007 amb el PP als 23.453.787,28 euros. Això reflectix que els gastos reals, efectius s’han reduït en un 7,40%. Són dades incontestables que mostren una vegada més que l’equip de govern, practicant l’austeritat que es requerix en moments de crisi, ha aconseguit estalviar un 7,40% els gastos dels diners de tots els alteans prestant els mateixos servicis”. El regidor d’Hisenda continuà la seua defensa de la gestió PSOE-CIPAL assegurant ser “un equip de govern amb gran capacitat de governar on estem donant tots els servicis sense un cost elevat. Hem de tindre en compte que l’últim pressupost popular era de 55 milions, nosaltres passem a 35 milions i ara a 25 milions i el ciutadà no ha notat cap minva en els servicis. Els alteans s’han de preguntar perquè ara es presta el mateix amb quasi 30 milions menys”. Segons Hidalgo, les dades avalen les seues afirmacions “perquè els gastos en funcionament de servicis han baixat de 2007 a 2008, les transferències i subvencions han crescut un 4,94% pel que el PP mentix quan diu que no rebem ni demanem subvencions”. El representant socialista va voler deixar molt clar que l’últim any de pressupostos populars “va ser el 2007 i no el 2006 com afirma Miguel Ortiz”.
El portaveu del Bloc, Baltasar Ripoll, va justificar l’abstenció del vot del seu grup en la falta de desenvolupament de l’acord pactat amb l’equip de govern per a l’aprovació d’estos pressupostos de 2008. Ripoll va recordar les exigències acordades centrades en la millor del riu Algar i neteja del municipi; la negativa a la variant i la protecció del patrimoni d’Altea i Altea la Vella així com va denunciar la falta d’iniciatives dutes a terme en el transcurs de l’any”.
Des del PP, Miguel Ortiz, va arremetre amb una nefasta gestió econòmica “que de seguir així ens va a retardar el desenvolupament del municipi en 15 anys amb una ruïnosa situació que és només fruit del PSOE-CIPAL on hi ha multiplicat per quatre les pèrdues de dos anys”. Ortiz va concretar que “de cada 100 euros de deute en època del PP hi havia en bancs i caixes 47 euros; després de dos anys en esta legislatura, de cada 100 euros de deute, només es té 11 euros en bancs i caixes. El romanent negatiu de tresoreria, a més, ha augmentat un 40%, en 2006 era de 10 milions i passa a 14 milions en 2008 i es gasten 200 milions més en gastos de personal, gastos que abans anaven a associacions locals”.
La representant del Grup Mixt, Carolina Punset, va assegurar que la mala situació econòmica de l’Ajuntament és heretada i va criticar a la resta de grups al·legant que el PP “seguix enroscat a negar l’evidència de no haver aprofitat el boom econòmic per a estalviar i el que van fer va ser gastar; el Bloc continua dient que no hi ha inversions quan sí n’hi ha i el PSOE ha gestionat el millor que ha pogut sense que haja sabut traslladar els ciutadans la situació d’emergència de l’Ajuntament”.
La votació va comptar amb el vot de qualitat de l’alcalde per a l’aprovació dels comptes a l’existir paritat de vots, 9 del PP en contra i 9 del PSOE-CIPAL a favor amb l’abstenció del Bloc, 2 vots.

Pin It on Pinterest