Select Page

Les edils d’Educació, Pepa Perles I d’Urbanisme, Verónica López, han anunciat la convocatòria d’un concurs d’idees per a l’elaboració de l’avantprojecte del centre d’Educació Infantil de Primer Cicle o Guarderia Municipal. “Hem volgut plantejar un nou procediment per a la contractació d’este projecte, que fóra tan interessant com el projecte en si. Per a això hem pensat que podria ser molt interessant que totes les propostes que es presentaren per part dels professionals arreplegaren no sols el projecte, sinó també la idea, amb l’objectiu de poder avaluar de manera conjunta el projecte i la millor idea per a la construcció del centre”, ha explicat la responsable municipal d’Urbanisme.


López ha titlat de “nou” el procediment i ha puntualitzat que en les pròpies bases del concurs es troba detallat. L’edil socialista ha puntualitzat que es tracta d’un procediment de Negociat per al que s’han cursat invitacions a tres arquitectes alteans i també al Col·legi d’Arquitectes d’Alacant perquè faça extensiu a tots els professionals que considere. “La nostra idea és de no descartar d’inici cap proposta que puga resultar interessant per a la construcció de la Guarderia, per això hem licitat un contracte de servicis consistent en la redacció d’un avantprojecte que ens permeta obtindre les millors solucions possibles; no sols donant protagonisme a la qualitat arquitectònica, sense perjuí de la importància que té la realització de les obres en el cost i termini definits en el plec tècnic”, ha afegit Verónica López.


La regidora d’Urbanisme ha continuat la seua intervenció dient, que “es procedirà a la selecció de l’avantprojecte que aporte la millor qualitat arquitectònica i urbana, adequada al programa funcional, així com a la viabilitat tècnica i econòmica, i integració del seu entorn des d’una òptica actual”.


Segons les dades aportades per l’edil, el pressupost màxim d’obra és de 947.718,13€; sent 686.553,39€ el pressupost d’execució material màxim que els licitadors hauran de respectar com a límit de l’obra.
“La proposta que resulte seleccionada servirà de base al projecte d’obres d’edificació i estudi de seguretat que serà adjudicada per la Junta de Govern Local al licitador de l’avantprojecte millor valorat. Així mateix li serà encomanada la direcció de les obres, la direcció d’execució de les mateixes i la coordinació de seguretat i salut”, ha desvelat la responsable d’àrea.


Verónica López hi ha especificat els detalls de la presentació de treballs, apuntant que “tots els licitadors hauran de presentar dos sobres tancats, en un únic paquet, sense una altra identificació exterior que la denominació del lema triat, que apareixerà tant en els sobres o paquets que continguen els treballs com la documentació inclosa”.


 La data límit de presentació d’avantprojectes serà el dia 2 d’octubre del 2009. Per a més informació -bases, documentació, plans, identificació de la parcel·la, estudi geotècnic, etc- consultar en la Pàgina Web de l’Ajuntament d’Altea, www.Altea.es en Perfil del Contractant.
Per la seua banda, la regidora d’Educació, Pepa Perles ha puntualitzat que esta és una més de les inversions educatives que l’Equip de Govern té previstes i ha reiterat que “a este Equip de Govern PSOE-CIPAL l’Educació ens preocupa i molt”.


 Perles ha recordat que en el que va de Legislatura l’Equip de Govern hi ha invertit més de 400.000€ en infraestructures escolars, a més del que hi ha invertit el Pla E i el que contempla el Pla Confiança de la Generalitat, que és qui finança l’execució de la Guarderia.
 

Pin It on Pinterest