Select Page


 L’Alcalde, Andrés Ripoll i el regidor d’Hisenda, Eloy Hidalgo han comparegut públicament per a desgranar les línies bàsiques dels Pressupostos Municipals 2009; uns pressupostos que demà es debatran en Sessió Plenària. Segons les dades aportades pel primer edil alteà, el Pressupost ascendeix a 25.994.678,25€. «Com vaig demanar als regidors, en totes les àrees s’han reduït despeses supèrflues, però sense reduir les prestacions als ciutadans», ha afegit Andrés Ripoll.
L’Alcalde ha comentat que «amb molta imaginació, optimitzant recursos i millorant la gestió s’ha pogut ajustar el pressupost a l’època que estem vivint. Es diu que l’any 2009 serà el més dur i que a partir del pròxim es recuperarà l’economia, pel que hem dissenyat uns pressupostos austers i molt ajustats a la realitat, sense que això repercutisca en la qualitat dels serveis que l’Ajuntament presta als ciutadans».
En el transcurs de la compareixença, Ripoll ha utilitzat en reiterades ocasions el qualificatiu «ajustat», com per exemple quan s’ha referit al funcionament del Consistori; «el pressupost està ajustat també al funcionament, per això la majoria del pressupost està destinat al pagament de personal i dels serveis que ofereix l’Ajuntament, és a dir a la despesa corrent». Per a l’Alcalde, haver passat d’un pressupost de més de 50 milions d’euros en el 2007 a un de 26 milions en el 2009 és el símptoma més clar que l’actual Equip de Govern treballa per a complir el seu objectiu que no és altre que fer funcionar els serveis, però amb un cost ajustat.
«S’ha intentat i s’està aconseguint que pague qui ha de pagar. Fins ara hi havien molts ciutadans que no estaven en el padró i després d’una revisió s’han assolit majors ingressos procedents de gent que abans no pagava», ha puntualitzat l’Alcalde.
Per la seua banda, el responsable municipal d’Hisenda ha ratificat les paraules de l’Alcalde i ha explicat que «ha estat difícil reduir despeses corrents sense que afecte a la prestació de serveis, però tots els regidors han estat capaços de fer-ho».
«L’últim pressupost del PP va ascendir a 55 milions d’euros i sempre vam dir que era un pressupost inflat. Enguany s’ha aconseguit reduir el pressupost a 25.900.000€. L’esforç real de reducció de la despesa és del 6’52% i el muntant total del pressupost es redueix en un 16% respecte al de l’any passat –31milions d’euros-», ha indicat Hidalgo. Eloy Hidalgo ha instat a la població a valorar l’acció de l’actual Govern, «els ciutadans han de valorar que l’Equip de Govern socialista està sent capaç de reduir any rere any el pressupost, mantenint els serveis, el que és un exemple de la seua capacitat de govern i també un exemple del malbaratament al que ens tenia acostumats el Partit Popular».
Eloy Hidalgo s’ha detingut en àrea de Serveis Socials i avançat que s’han destinat més de 50.000€ més en ajudes a domicili. «També en l’àrea d’Educació tenim un exemple de la política que està portant a terme aquest Govern. Davant dels 40.000€ que el pressupost del 2007 destinava a la millora d’instal·lacions, enguany el pressupost dedica 50.000€. Açò torna a ser una nova lliçó de política i l’Equip de Govern té molt clar d’on cal retallar».
«Aquests pressupostos són austers perquè redueixen la despesa i també perquè no estem d’acord en finançar-nos a través dels empresaris alteans. Sembla que al PP no els agrada que dediquem part dels diners a pagar factures, però nosaltres tenim per costum pagar les factures dels treballs que serveixen al Consistori», ha sentenciat Hidalgo.
Quant al capítol d’inversions, els pressupostos contemplen les inversions que el Govern Central portarà a terme a Altea a través del Pla I. «Es realitzen inversions per a preparar l’administració de cara al futur, per a poder executar el Pla de Zapatero i també inversions en infraestructures. Ens sentim molt orgullosos d’aquests pressupostos com a garant dels drets dels ciutadans», ha conclòs Eloy Hidalgo; qui ha volgut deixar clar que «el pressupost no comtempla cap inversió supeditada a la venda de patrimoni».

Pin It on Pinterest