Select Page

L´edil d´Infraestructures dóna a conèixer els detalls d´este projecte subvencionat per la Diputació d´Alacant amb 396.000€.

Aprovat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Altea en data 26 de desembre de 2023, el Projecte de les obres de “Condicionament i millora del camí de Sogai”, realitzat per Javier Roy Cebollada, ix a exposició pública, durant 20 dies comptadors des d’ahir 8 de gener, perquè els interessats puguen presentar les al·legacions o reclamacions que estimen oportunes. Informa l´edil d´Infraestructures, Aurora Serrat.

Com ha indicat Serrat, durant este termini, el projecte podrà ser examinat, perquè es formulen les al·legacions que s’estimen pertinents, per qualsevol interessat al departament d’Infraestructures de l’Ajuntament d’Altea i a l’enllaç: http://zonadescargas.altea.es/mejoracamisogai/

Pel que fa als antecedents del projecte de millora del Camí de Sogai, l’edil ha subratllat “la necessitat i històrica demanda dels veïns d’emprendre esta obra de condicionament del camí esmentat, atesa l’alta densitat de trànsit pel mateix que es registra diàriament i la consegüent perillositat”. “A més dels veïns que resideixen a la zona i els propietaris de les parcel·les de l’entorn, són molts els conductors que fan ús del camí com a drecera entre Altea i la CV-775 direcció Callosa d’En Sarrià”; explica la responsable municipal d’Infraestructures, que apunta estos motius com els causants que l’actual Equip de Govern haja decidit afrontar sense més dilació este important projecte.

Pel que fa als detalls de l’actuació, Aurora Serrat ha indicat que després del període d’exposició pública i resolució d’al·legacions si n’hi hagués, es procedirà a l’adjudicació del projecte. Una vegada adjudicades i iniciades les obres, el termini d’execució del mateix és de 3 mesos en què es millorarà el ferm del camí, es condicionaran els murs de contenció existents, es millorarà el drenatge superficial, la senyalització i l’abalisament del traçat; a més de la instal·lació d’il·luminació mitjançant lluminàries solars. El Pressupost Base de Licitació és de 479.213,60€ i este serà finançat amb una subvenció de la Diputació dins del Pla + Prop 2023, de 396.020,00€; per tant, l’aportació municipal serà de 83.193,60 €.

Cal recordar que la ubicació del camí, entre Altea i la CV-755, està generant una circulació superior a la seua escassa capacitat que excedeix la funcionalitat original del camí i compromet la seguretat dels usuaris originals, alhora que augmenta el deteriorament de la infraestructura en conjunt; per tant, la solució a adoptar està orientada cap a la millora de l’espai existent afavorint l’ús estrictament veïnal i limitant en la mesura del possible el trànsit de connexió entre Altea i la CV-755.

En este sentit, el projecte, a més de millorar les condicions del ferm i les infraestructures bàsiques que conformen el seu traçat, incorpora la il·luminació de la via i la senyalització adequada, i disposa d’elements reductors de velocitat (RDV) al llarg del traçat, així com cartells indicadors de l’excepcionalitat del trànsit ubicats als extrems del camí, al costat de les connexions amb la CV-755 i amb el camí marginal del riu Algar. Puntualitza Aurora Serrat.

Pin It on Pinterest