Select Page

Per a accedir a aquests llocs s’haurà d’estar inscrit en LABORA en les ocupacions que sol·licita l’Ajuntament

L’Ajuntament d’Altea ha rebut en l’exercici 2023 subvencions de programes de Foment d’Ocupació de LABORA per import de 353.537,92 € per a utilitzar-los en la contractació de persones desocupades. Són recursos que, complementats amb 151.853,48 € d’aportació municipal, permetran la contractació de 17 persones: cinc joves (EMPUJU), sis majors de 30 anys (EXPLUS), quatre persones amb 33% de grau de discapacitat (EMDISC) i dues persones usuàries del SASEM (ETRAME). El cost salarial de les contractacions podrà arribar als 494.822,28 €.

El departament de Foment de l’Ocupació, incorporat recentment a la Regidoria de Comerç, Emprenedoria i Innovació, està gestionant l’execució dels programes i els processos de selecció, que es duran a terme en col·laboració amb l’Espai LABORA-Calp amb les garanties d’imparcialitat, igualtat d’oportunitats i pública concurrència, seguint les instruccions dictades per LABORA.

“Cadascun dels programes està dirigit a diferents col·lectius de persones desocupades amb especials dificultats d’incorporació al mercat laboral. Volem donar-los l’oportunitat de millorar les seues habilitats laborals i d’adquirir una experiència professional que contribuirà a augmentar les seues possibilitats d’inserció una vegada finalitzat el període de treball en el Consistori”, ha comentat el regidor Jose Maria Borja.

Els contractes s’iniciaran durant el mes d’octubre i els perfils sol·licitats per l’Ajuntament d’Altea són: un auxiliar de turisme, un tècnic de turisme, dos auxiliars de biblioteca, un tècnic d’arxiu i documentació, un auxiliar tècnic inspector d’escena urbana, un subaltern de reforç d’arxiu i documentació, un operari d’instal·lacions esportives, dos auxiliars administratius, dos gestors de xarxes socials, un auxiliar tècnic de sistemes informàtics i xarxes, un operari de manteniment, un conserge, un tècnic d’imatge i so i un ordenança.

Per a poder accedir a aquests llocs de treball, la persona ha de complir el requisit d’estar sense treball i inscrita com a demandant d’ocupació en LABORA. S’estableix de termini fins al 5 d’octubre per tal que les persones interessades puguen comprovar que les ocupacions que consten en la seua fitxa s’ajusten a les característiques de les places ofertes.

Per a resoldre dubtes o obtenir més informació es pot acudir a Foment d’Ocupació – Comerç, en la planta baixa de l’Ajuntament, dimarts i dijous de matí, preferiblement amb cita prèvia. Les possibles modificacions de la fitxa personal de LABORA es poden fer per internet (Punt Labora), en qualsevol CaixerAutoservef o presencialment en les noves oficines LABORA-Centre d’Orientació d’Altea, en el carrer Zubeldia (enfront del passatge “Cristal”).

Pin It on Pinterest