Select Page

L’Ajuntament d’Altea posarà en marxa el programa Emcorp 2021 per a la contractació de 4 persones desocupades durant 6 mesos amb una subvenció de 66.718,45 concedida per Labora-SERVEF.

Els requisits per a participar en la selecció són:

  • Ser persona desocupada major de 30 anys que figure inscrita com a demandant d’ocupació en Labora-SERVEF de la Generalitat Valenciana.
  • Estar en possessió de la titulació o experiència requerides per als llocs de treball que es pretén cobrir.
  • Tindre sol·licitada una o diverses de les ocupacions que s’indiquen per a cada lloc en l’apartat Autoentrevista del teu Punt Labora.

Els llocs oferits i les ocupacions requerides per a cadascun són els següents:

1 tècnic/a auxiliar de participació.

Tasques de suport tècnic i administratiu relacionades amb l’àrea de Participació Ciutadana.

Ocupacions: Animadors comunitaris.

2 tècnics/as auxiliars biblioteca.

Tasques d’atenció al públic, gestió de fons bibliogràfics i suport administratiu de l’àrea de cultura i de les biblioteques municipals.
Ocupacions:

  • Archivistes i conservadors de museus.
  • Bibliotecaris, documentalistes i afins.
  • Empleats de biblioteques i arxius.

1 tècnic/a administratiu.

Tasques de gestió i suport administratiu de l’àrea d’educació.
Ocupacions:

  • Empleats administratius amb tasques d’atenció al públic no classificats sota altres epígrafs.
  • Empleats administratius sense tasques d’atenció al públic no classificats sota altres epígrafs.

PROCÉS DE SELECCIÓ

L’Espai Labora preseleccionarà a 3 persones candidates per a cada lloc de treball i remetrà llistat a l’Ajuntament amb les persones preseleccionades.

A continuació, les persones que consten en el llistat facilitat per l’Espai Labora seran convocades perquè aporten la documentació necessària per a participar en la selecció, i es procedirà a la seua baremació de conformitat amb els criteris i barem establits per LABORA.

Mari Laviós, regidora de Foment d’Ocupació, anima a les persones interessades a apuntar-se a visitar Ocupa’t, el nostre portal d’ocupació: “el nostre equip ha preparat una xicoteta guia i un vídeo senzill mostrant el procés d’afegir ocupacions en l’autoentrevista Labora, que és el pas fonamental per a poder beneficiar-se d’aquest programa, i a vegades es passa per alt”.

Pàgina Emcorp 2021 en Ocupa’t: https://altea.portalemp.com/emcorp-2021.html

Pin It on Pinterest