Select Page

El regidor de Recursos Humans, Rafael Ramón Mompó, ha anunciat la publicació de les bases en el Butlletí Oficial de la Província per a la creació d’una borsa de treball per al nomenament d’un assessor jurídic per al departament de Serveis Socials, que pertany al subgrup de classificació A1. Esta contractació compta amb una subvenció per part de la Generalitat Valenciana.

El termini de presentació de sol·licituds serà de cinc dies hàbils a comptar a partir de les 00 h d’esta nit. Es podran presentar tant de manera telemàtica en altea.sedelectronica.es com presencialment en l’OAC mitjançant cita prèvia.

Les bases, model d’instància i instruccions, es podran consultar en la pàgina web de l’Ajuntament d’Altea, a través del següent enllaç: https://www.altea.es/processos-de-seleccio-de-personal/

Pin It on Pinterest