Select Page

El dimarts, 8 d’octubre, tenia lloc l’Assemblea General Extraordinària de la Societat Filharmònica Alteanense, a les instal·lacions de la mateixa entitat. Copresidida per l’alcalde d’Altea, Jaume Llinares, la reunió acordava nomenar president a Joan Carles Guillén Riera.

Cal recordar que, estatutàriament, la Filharmònica ha de triar junta cada 2 anys. A l’assemblea ordinària que va tenir lloc el 2 de març passat, procedia triar nova junta però va quedar pendent la renovació de la Junta Directiva i l’anterior va quedar com a junta gestora fins ahir.

Així doncs, en el punt número 1 de l’ordre del dia es va proclamar elegida la candidatura de Joan Carles Guillén Riera a la qual es va detallar el nom i funcions dels components de la seua junta: vicepresidenta primera, Ana M. Pérez; vicepresident segon, Fco. Javier Alvado; secretària, Mª José González; tresorera, Ángela Laviós; vocals, Antonio Vte. Ferrer, Beatriz M. Berenguer, Ginés Hernández, Juan Tomás Laviós, Magda Junquera, Marcos Ivorra, Salvador Gomis i Silvia M. Pérez.

Abans de finalitzar, l’Alcalde felicitava i agraïa a Juan T. Laviós i la seua junta l’esforç i treball realitzat, alhora que elogiava la valentia de la nova junta per prendre el relleu. Així mateix, recordava la funció social que realitza la Filharmònica i manifestava la necessitat de col·laborar i donar suport des de l’Ajuntament l’activitat de la Filharmònica

Pin It on Pinterest