Select Page

‘’Mantenir Altea Neta i salubre és cosa de tots’’. Amb aquest lema l’Empresa Pública de Desenvolupament Municipal recorda els horaris per dipositar el fem en els contenidors de la localitat en aquesta temporada estival. I és que segons s’explica des de la PDM, ‘’per molt que els operaris s’esforcen i es netegen tots els contenidors, si el fem està fermentant baix el sol durant tot el dia es genera un problema d’olors i salubritat que podem evitar’’.

Per això, la PDM ha procedit a la renovació de tota la cartelleria dels contenidors i punts de recollida de fem perquè els veïns tinguen tota la informació de primera mà, incidint en diversos punts que permetran mantenir Altea més neta, com ara, respectar l’horari per treure el fem, a partir de les 20h. i fins a les 00.00 hores, en horari d’estiu i les 18.00h. en horari d’hivern. L’incompliment comportarà sancions de fins a 500 euros.

A més a més, s’ha de tirar el fem en bosses ben lligades, per motius d’higiene, per tal de no provocar males olors ni molestar la resta de veïns; així com no emmagatzemar el fem fora dels contenidors.

S’ha de col·laborar en la recollida selectiva de residus, dipositant els diferents envasos, vidre, plàstic, cartrons, etc. en el seu contenidor corresponent i comprimir al màxim, evitant així que els contenidors es saturen amb residus, especialment els d’envasos i cartró.

No s’han de llançar electrodomèstics, matalassos, mobles, o productes contaminants. Hi ha un Punt Net per poder dipositar-los.

Tampoc s’han d’abocar cendres en els contenidors ja que es genera un greu perill d’incendi.

Punt net

El punt net d’Altea es troba habilitat a la partida Cap Blanc. L’horari és de dilluns a divendres de 8:30 a 13:30 hores, i les vesprades de dilluns i dimecres de 15:30 a 18:30 hores, per facilitar que la ciutadania puga dipositar els objectes que  necessite en el punt net de la PDM.

Així mateix, també s’ofereix aquest servei els dissabtes i diumenges a demanda, és a dir, previ avís al telèfon 645 920 026 i d’aquesta manera poder acordar una hora, aquest mateix dia, per dipositar els estris, mobles o restes de poda. Es tracta d’un servei totalment gratuït.

Punts negres

També s’ha renovat la cartelleria en els punts negres d’Altea, modernitzant el disseny per fer-lo més visible davant els possibles infractors, que s’enfrontaran a sancions administratives. Finalment, des de la PDM s’insisteix en la importància de la col·laboració i conscienciació ciutadana.

És responsabilitat de tots evitar l’abandonament, abocament o eliminació incontrolada de qualsevol tipus de residu. És imprescindible el civisme perquè puguem, entre tots, acabar amb els punts negres a Altea.

Pin It on Pinterest