Select Page

La Confraria incorpora deu noves confrares per aconseguir una presència equilibrada en funció de gènere en la seua associació.

L’alcalde d’Altea, Jaume Llinares, i el president de l’Associació Confraria ‘’Castell de L’Olla’’, José Pérez, han signat el conveni de col·laboració, a través del que l’Ajuntament d’Altea aportarà 30.000 euros a la Confraria del Castell, que serviran per sufragar una part important de les despeses de l’organització d’aquesta activitat que es celebrarà el pròxim 11 d’agost a la platja de L’Olla d’Altea.

Amb aquesta aportació l’Ajuntament d’Altea dóna el seu suport al Castell, que és l’activitat turística amb més repercussió de l’estiu alteà, reunint en cada edició més de 50.000 persones que visiten la nostra localitat per gaudir de l’esdeveniment.

La signatura del conveni ha tingut lloc a les dependències d’Alcaldia, on també han estat presents la regidora de Turisme, Anna Alvado i altres membres de la Confraria.

Jaume Llinares va agrair el treball realitzat pels confrares al llarg d’estes 32 edicions, en les quals el Castell s’ha consolidat com un dels esdeveniments més destacats a nivell turístic i cultural de la Comunitat Valenciana. L’alcalde també assenyalava la importància del suport institucional tant a nivell municipal com provincial i autonòmic, així com empresarial per mantindre i fer créixer el Castell.

Anna Alvado va destacar la incorporació a la Confraria del Castell de deu noves confrares. La Confraria assumeix així el compromís adquirit amb l’Ajuntament d’Altea per treballar en pro d’una presència equilibrada en funció de gènere en la seua associació. Per extensió al compromís declarat per part de l’Ajuntament amb l’establiment de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes com un principi estratègic de la Política Corporativa i de Recursos Humans i de la Política Municipal, d’acord amb la definició d’este principi que estableix la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva entre dones i homes.

Pin It on Pinterest