Select Page

L’edil de Medi Ambient, Beatriu Nomdedeu, ha informat de la presa de possessió de la plaça de Tècnic/a de Prevenció d’Incendis i Protecció de Zones Naturals per part d’Ana González Delgado, enginyera forestal i del medi natural per la Universitat Politècnica de València, que ha estat la persona que ha superat amb millor puntuació el procés selectiu per a constituir una borsa de treball temporal per a aquest lloc. L’acte ha tingut lloc en dependències de l’Ajuntament, i ha comptat amb la presència de l’alcalde del municipi, Jaume Llinares, així com els regidors de Recursos Humans, Pere Lloret; Ocupació, Diego Zaragozí i Turisme, Anna Alvado.

Beatriu Nomdedeu s’ha mostrat molt satisfeta per aquest nomenament, ja que ”des de l’inici de la legislatura es va marcar com a estratègia la creació d’una àrea de Medi Ambient, Agricultura i Pesca amb capacitat suficient per a integrar les polítiques de protecció mediambiental i de foment del medi rural a les accions de l’administració pública, i d’aquesta manera no deixar al vaivé polític la defensa del nostre entorn natural”.

”Per dur a terme aquesta acció era necessari dotar l’àrea de recursos tant humans com econòmics, per tant des d’aquesta regidoria en l’any 2016 es va proposar la modificació de plantilla per a la creació d’una plaça en prevenció d’incendis i protecció d’espais naturals. La justificació es va basar en l’interès prioritari pel manteniment i conservació dels recursos naturals que disposa el municipi d’Altea i, especialment, dels recursos hídrics i forestals, la gestió i protecció dels quals és essencial per al futur del nostre territori per quant serveixen d’estructura bàsica per al manteniment del sòl agroforestal base de l’economia associada i de conservació del nostre patrimoni natural, etnològic i patrimonial”, detallava Nomdedeu. En aquest sentit, l’edil ha explicat que ”vist que en la Plantilla de Personal vigent de l’Ajuntament d’Altea no disposava de personal que exercira funcions en matèria de prevenció i extinció d’incendis, ni en la protecció del Medi Natural, es va fer necessària la dotació de personal qualificat que realitzara tasques de direcció i supervisió; elaboració, execució, manteniment i actualització de plans de Prevenció i Extinció d’Incendis; coordinació i direcció dels recursos disponibles a les diverses actuacions de prevenció; col·laboració en la identificació de les causes dels incendis forestals; elaboració i execució de projectes per a l’educació en matèria de prevenció d’incendis en les zones naturals i protecció del medi ambient urbà”.

Per a Nomdedeu ”és prioritari comptar amb una administració pública que defense els interessos dels entorns naturals per sobre d’interessos polítics o especuladors, d’aquí la necessitat de tenir una àrea dotada dels recursos necessaris.

Pin It on Pinterest