Select Page

L’Empresa Pública de Desenvolupament Municipal convoca una Borsa d’Ocupació de peons de neteja i la provisió d’un lloc de maquinista. El termini per a la presentació de sol·licituds romandrà obert fins al proper dimecres 13 de juny i les instàncies per a participar en els processos de selecció han de ser presentades en el Registre General de l’Ajuntament, ubicat a la planta baixa del mateix.

Com expliquen les pròpies bases de la convocatòria, que es poden consultar a www.altea.es ,  la primera té per objecte regular la creació d’una Borsa d’Ocupació de peons de neteja, amb la qual anar cobrint les necessitats de contractació que van sorgint per motius de reforços de temporada alta, així com la substitució necessària d’aquelles baixes laborals, jubilacions o llocs d’estructura coberts actualment per personal temporal i resta de vacants de similars característiques.

Amb els 30 candidats/es amb major puntuació es conformarà la Borsa d’Ocupació. L’operari/a realitzarà els treballs de neteja viària, neteja de carrers i/o neteja de platges, desbrossament de camins, amb mitjans mecànics i manuals.

En el cas de la provisió d’un lloc de maquinista, el procés ha de regular la provisió, mitjançant contracte laboral de caràcter temporal i període de prova d’un mes, d’un lloc de maquinista.

Amb els cinc candidats no seleccionats amb major puntuació es conformarà una borsa d’ocupació per a possibles substitucions temporals d’aquest lloc.

Les seues tasques estaran enquadrades en l’encomana de gestió de aplanat i anivellat de platges atorgada per l’Ajuntament d’Altea a aquesta mercantil, sense detriment de la realització de totes les activitats que se li requerisca en nom d’una correcta organització i en suport de la resta d’activitats de l’empresa.

Podrà concórrer qualsevol professional capacitat i que tinga el carnet de conduir tipus C i experiència com a maquinista de moviments de terres i similars, mínim de tres anys.

Les bases de les dues convocatòries són a la web municipal i el termini de presentació de sol·licituds acaba el 13 de juny.

Segons la regidora responsable de l’Empresa Pública, Imma Orozco, “amb l’aprovació d’aquestes bases estem donant resposta al nostre compromís de dotar l’Empresa Pública de mecanismes de selecció de personal que asseguren la igualtat d’oportunitats per a totes les persones interessades a treballar amb nosaltres” .

Pin It on Pinterest