Select Page

La recerca i assignació de l’empresa d’acollida la realitzarà l’Ajuntament mitjançant la oficina de Projectes Europeus, EuroAltea.

L’Ajuntament d’Altea, a través de l’Oficina de Projectes Europeus, posa en marxa tres beques de mobilitat europea. “L’objectiu de la convocatòria és proporcionar als beneficiaris i beneficiàries una experiència laboral i alhora, donar-los l’oportunitat d’ampliar i millorar els seus coneixements en llengua estrangera”; ha explicat l’edil de Foment de l’Ocupació, Diego Zaragozí.

Les beques contemplen la realització de dos mesos de pràctiques en empreses del Regne Unit. Les pràctiques formatives en empreses està previst es desenvolupin entre l’1 de juliol i el 25 de setembre d’aquest any.

Per tal d’oferir a un major nombre de participants l’oportunitat de formar part d’aquest programa, la beca cobrirà el desplaçament de l’aeroport a la ciutat de destí, l’allotjament i una assegurança de viatge i accident, a més d’una ajuda econòmica individual per a la manutenció del participant. La recerca i assignació de l’empresa d’acollida la realitzarà l’Ajuntament mitjançant la ofina de Projectes Europeus, EuroAltea.

“Les beques s’adjudicaran mitjançant el sistema de concurrència competitiva entre els aspirants que reunisquen els requisits establerts en les bases”; ha assenyalat Zaragozí.

Entre els requisits que marquen les bases hi ha el de tenir 18 anys complerts; estar empadronat a Altea amb una antiguitat mínima de 24 mesos; acreditar la possessió d’un nivell mínim d’anglès B1 segons el marc comú europeu de referència per a les llengües i altres varis que es descriuen en les bases de la convocatòria.

Segons ha comentat el regidor responsable d’àrea, Diego Zaragozí, “la Regidoria de Cultura i Ocupació ha realitzat una consignació pressupostària de 9.000 € per al desenvolupament del present projecte que otorga 3 beques de pràctiques en empreses a Europa”.

El termini per al lliurament de la documentació finalitzarà el pròxim 7 de març, i caldrà lliurar-la per registre d’entrada en l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament d’Altea.

(VAL) Bases Beca Movilidad Europea

Pin It on Pinterest