Select Page

Imma Orozco ha explicat els detalls del procés que ha acabat amb l’enderroc del passatge sobre el Carreró

Este matí s’ha restablert l’accés peatonal pel Carreró Almadrava després d’uns mesos tancat a causa dels despreniments que es van produir en el característic voladís que el configura. La inspecció realitzada en aquell moment pels tècnics municipals va constatar la gravetat de la situació que feia inviable la seua rehabilitació i recomanava la demolició.

Segons explica la regidora, “el carreró està inclòs com a bé d’interés etnològic en el Catàleg de Béns a Protegir -més per l’estètica que aporta a l’entorn que per l’escassa qualitat constructiva- per la qual cosa s’havia de tindre una cura especial en les decisions que es prenien sobre els immobles que el configuren i els tècnics municipals van documentar detalladament l’immoble per a la seua futura reconstrucció amb la major fidelitat possible.”.

En principi, explica Imma Orozco, “enteníem que es tractava d’una propietat privada i per això, des de l’Ajuntament es va procedir a l’immediat tancament i apuntalament alhora que s’iniciava una ordre d’execució per a que els propietaris es feren càrrec de les actuacions”.  En eixe procediment, es va produir una al·legació on manifestaven que l’immoble no havia sigut mai de la seua propietat i aportaven les escriptures que així ho indicaven.

Arran d’això, “des dels serveis jurídics d’urbanisme vam procedir a realitzar una indagació en l’històric del Registre de la Propietat que, efectivament, conclou amb un informe del Registrador que confirma que l’immoble mai ha estat inscrit a nom de cap propietari. De fet, ni tan sols el cadastre tampoc recull la seua existència. Així, des de l’Ajuntament, no hi ha més alternativa que reconèixer l’al·legació presentada. Així, l’Ajuntament s’ha vist obligat a actuar d’acord amb l’ordre d’execució existent sobre esta ruïna i obrir definitivament el necessari pas als vianants.

La responsable d’Urbanisme explica que “existeix l’obligació ineludible de reconstruir esta edificació fidelment, per això va haver un treball exhaustiu dels tècnics que ho permetrà i des de Patrimoni ens han donat el vist i plau a l’actuació”. Sobre el moment en què es procedirà a la reconstrucció, Orozco avança que “el més adequat, d’acord amb el criteri tècnic, serà esperar a tindre redactat el Pla Especial del Carrer la Mar, de manera que es tinguen clares les possibilitats de les edificacions de l’entorn i la solució constructiva que es done siga la més adequada per a que l’aparença del passatge siga idèntica a la protegida ambientalment en el Catàleg”.

Per últim, Imma Orozco demana disculpes “per les molèsties causades pel tancament del carreró, que s’ha allargat molt per la necessitat de ser molt escrupolosos tant en el procediment administratiu que es va complicar amb l’al·legació presentada com en les actuacions que anaven a realitzar-se sobre un bé protegit”.

Pin It on Pinterest