Select Page

Des de la Regidoria de Medi Ambient s’informa de la convocatòria de la borsa de treball de VAERSA, l’Empresa Pública de la Generalitat Valenciana, per efectuar la contractació laboral temporal de peons per a treballs forestals i de conservació del medi natural en les províncies de València, Alacant i Castelló (DOGV n. 8113 (25/08/2017).

Els llocs de treball a cobrir de forma temporal són: peó qualificat de manteniment, peó qualificat forestal i peons de categoria similar per a la realització de treballs forestals i de manteniment del mitjà natural.

Les funcions i tasques a realitzar seran en el mitjà natural fent petites reparacions i manteniment en instal·lacions d’ús públic i de la vegetació.

Per accedir a la borsa d’ocupació es requereix el certificat d’escolaritat, primer cicle d’educació secundària (E.S.O.) o equivalent. Els candidats o candidates amb titulacions acadèmiques obtingudes a l’estranger hauran d’acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o homologació del títol.

Es requereixen també coneixements i experiència demostrables en el maneig i manteniment de maquinària forestal com a motoserres i desbrossadores, així com disponibilitat per viatjar, permís de conducció B1 i vehicle propi per desplaçar-se al punt d’eixida de la brigada.

Les bases íntegres de la convocatòria poden ser consultades en la pàgina web de VAERSA.​ Les persones interessades hauran de realitzar la seua inscripció a través de la plataforma informàtica habilitada: www.vaersa.com i per a qualsevol dubte pot enviar-se un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic empleo@vaersa.com El termini de finalització de recepció de candidatures s’indicarà a la plataforma informàtica.

 

Pin It on Pinterest