Select Page

Per primera vegada este acord inclou una clàusula social que permetrà  aconseguir una presència equilibrada en funció de gènere en la seua associació.

L’alcalde d’Altea, Jaume Llinares, i el president de l’Associació Confraria ‘’Castell de L’Olla’’, José Pérez, han signat el conveni de col·laboració, a través del que l’Ajuntament d’Altea aportarà 30.000 euros a la Confraria del Castell, que serviran per sufragar una part important de les despeses de l’organització d’aquesta activitat que es celebrarà el pròxim 12 d’agost a la platja de L’Olla d’Altea.

Amb aquesta aportació l’Ajuntament d’Altea segueix donant el seu suport al Castell, sent l’activitat turística amb més repercussió i atractiu turístic per a Altea, que cada any presencien en directe més de 40.000 persones.

La signatura del conveni ha tingut lloc a les dependències d’Alcaldia, on també han estat presents la regidora de Turisme, Anna Alvado i el membre de la Confraria, Antonio Berenguer.

Enguany cal destacar, com un dels aspectes nous del conveni, elaborat per la Regidoria de Turisme, que la Confraria del Castell de L’Olla es compromet a treballar per aconseguir una presència equilibrada en funció de gènere en la seua associació, per extensió al compromís declarat per part de l’Ajuntament amb l’establiment de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes com un principi estratègic de la Política Corporativa i de Recursos Humans i de la Política Municipal, d’acord amb la definició d’este principi que estableix la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva entre dones i homes.

Aquesta nova clàusula s’inclourà a partir d’ara en tots els convenis de col·laboració que l’Ajuntament signe amb qualsevol altra entitat o associació.

 

Pin It on Pinterest