Select Page

Des de la Regidoria d’Infraestructures i Obres, encarregada també de les platges de la localitat, s’ha anunciat l’encomana del servei de manteniment de les platges del litoral del terme municipal d’Altea a l’Empresa Pública de Desenvolupament Municipal.

Roque Ferrer, regidor d’Infraestructures, ha afirmat que esta encomana respon ‘’principalment a criteris econòmics, així com d’eficàcia i eficiència’’. Ferrer ha explicat que ‘’davant la necessitat de prestar el servei de manteniment de platges es va tenir en compte una comparativa de solucions possibles, la contractació externa de prestació de servicis a empreses privades o l’encomana a empreses públiques com TRAGSA o la PDM, Pública de Desenvolupament Municipal S.A., de gestió directa’’. Finalment, ha sigut la mercantil local per la qual s’ha decantat l’edil ‘’per la sinergia que suposa la suma d’encomanes a l’hora d’aconseguir resultats eficients perquè, com a exemple, les eines necessàries per al manteniment de platges també són vàlides per a desbrossar les vores dels camins rurals, retirar materials de les vies públiques degut als despreniments dels terrenys amb pendent, tasques més pròpies de la temporada baixa que l’anomenada sinergia d’encomanes ens permet complementar’’.

En este sentit, el regidor ha explicat que ‘’hi ha una diferència important entre la gestió directa i indirecta, i és que mitjançant l’encomana de gestió a l’PDM SA (gestió directa), s’estalviaria el 21% d’IVA i el 6% de benefici industrial, que en la prestació de serveis o contractació externa (gestió indirecta) no és possible’’.

Com ha recordat el regidor ‘’fa alguns anys s’anivellaven la majoria de la platges durant tot l’any suposant un altíssim cost per a les arques municipals (vora 200.000 € anuals). La passada legislatura es va reduir el servei a l’època de més afluència turística, compresa des de juny fins al setembre, reduint el cost anual fins a un total d’aproximadament 50.000 €. Actualment, després d’afegir al nostre extens litoral la nova platja de l’Espigó, es planteja una nova necessitat que condueix a la present encomana amb un cost anual de 54.244 € que suposa una ampliació del servici per quatre amb un increment del cost molt reduït”.

 

 

El servei de manteniment de platges anunciat a l’encomana inclou l’anivellat mecànic de cant rodat, retirada d’algues, condicionament i reposició de sorra a les pistes esportives i jocs, neteja, cribratge i desempedregat en zones on predomina la sorra.

Les fases de treball es duran a terme en diferents periodes al llarg de l’any. La fase estival entre l’1 de juny i el 30 de setembre, la fase pre-estival entre l’1 i el 31 de maig, la fase post-estival entre l’1 i el 31 d’octubre i la fase hivernal entre l’1 de gener i el 31 d’abril i entre 1 de novembre i el 31 de desembre. A més de les fases esmentades, amb ocasió de les vacances de la Setmana Santa es preveurà, almenys amb dues setmanes d’antelació a la celebració a la nostra localitat, la neteja de les platges de forma que aquestes queden en perfecte estat d’ús, disposant dels mitjans materials i humans que siguen necessaris.

La durada prevista de l’encomana serà de cinc anys i sis mesos fins el 31/12/2022.

Pin It on Pinterest