Select Page

Dijous, 16 de març, es va celebrar una reunió amb els hostalers del nucli antic d’Altea convocada per la Regidoria de Comerç en què van estar presents, a més de la regidora de Comerç i Turisme, Anna Alvado, el Regidor d’Infraestructures, Roque Ferrer i representants de l’Associació de Veïns.

Amb la presència de més de 30 hostalers de la zona i el representant de HOSPAL, Vicent Orozco, Anna Alvado ha manifestat que el sentit d’aquesta reunió era donar compte de que, gràcies al treball realitzat en les 8 reunions que han tingut lloc durant les últimes setmanes sobre l’ocupació de la via pública, l’Ajuntament permetrà als hostalers del poble antic (que estiguen autoritzats), ocupar la via pública des de hui mateix i fins després de Setmana Santa. Aquesta concessió s’ha pogut dur a terme gràcies al treball i col·laboració de la «Associació de Veïnes i Veïns del Poble Antic». Després de la proposta sorgida a la taula de treball pel que fa a l’autorització per a la instal·lació de terrasses per Setmana Santa, aquesta associació ha accedit a la seua autorització amb la condició d’un compliment estricte i exemplar de la normativa per part dels hostalers.

La regidoria d’Infraestructures i Obres / Activitats, encapçalada per Roque Ferrer, el que pretén amb la seua gestió és regular l’ús de la via pública, per a implementar-ho en la nova ordenança que està elaborant, i conjugar d’aquesta manera els interessos de restaurants i comerços amb els del veïnat, de manera que ara s’estan tenint en compte les aportacions de «l’Associació de Veïnes i Veïns del Poble Antic». És gratificant veure com l’associació de veïns aporta una ingent altura de mires comprenent els beneficis que reporta aquest sector econòmic al municipi i estiguen disposats a «sacrificar» puntualment el benestar en les seues residències a canvi de ser respectats la resta de temps proposat.

Arran de les propostes formulades per aquesta associació, mitjançant diversos escrits a l’Ajuntament, des de la Regidoria d’Infraestructures, la competent en la gestió del domini públic, es va emetre una circular als hostalers implicats del nucli històric tradicional d’Altea abans d’aquesta reunió per informar-los de les noves condicions, favorables per als seus interessos, que s’havien acordat amb els residents d’aquest idíl·lic lloc.

Per això, com assenyalava la regidora de Comerç, Anna Alvado, és de vital importància la “prova pilot” que suposarà l’autorització de l’ús de les terrasses fins i tot a partir del migdia de tots els dissabtes, diumenges i festius, perquè dependrà de l’ús cívic que es faça perquè aquesta mesura tinga continuïtat en el temps.

A la reunió s’ha manifestat, per part dels veïns com també dels restauradors i de l’Ajuntament, la voluntat de diàleg i convivència atès que de tots depèn que la imatge que reflectim d’Altea siga la que tots desitgem: una ciutat bella, cuidada, amable i respectuosa.

Pin It on Pinterest