Select Page

Bases específiques de la convocatòria de
proves selectives per a l’accés en propietat d’una plaça de tècnic/a mitjà
d’administració especial. Grup A2. Tècnic/a de Turisme.

Pin It on Pinterest