Select Page

Verónica López, regidora de Benestar Social, junt amb Beatriz González en representació de Compromís; Anna Alvado, en representació d’Altea amb Trellat, i Rocío Gómez del Partit Popular, han mantingut una reunió amb representants de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) i directors de les principals entitats bancàries del nostre municipi, una reunió en què s’han abordat principalment temes com: 

-Revisar el balanç del passat any referent a situacions de desnonament que s’hagen pogut produir sobre vivendes propietat dels bancs en el nostre municipi.

-Abordar situacions que s’hagen resolt a través de lloguers socials sobre la vivenda objecte de desnonament o altres.

-Estudiar les possibilitats d’articular lloguers socials de futur.

-Realitzar un estudi i diagnòstic de la situació actual del parc immobiliari propietat de les entitats bancàries.

-Conèixer el balanç de les mediacions amb les entitats bancàries.

Des de l’Ajuntament d’Altea és primordial mantindre entre els seus compromisos la protecció dels drets de naturalesa habitacional, tal com remarcava en la reunió l’edil de Benestar Social, Verónica López, per la qual cosa s’ha decidit mantindre el marc de col·laboració creat l’any passat en què es va desenrotllar la primera trobada entre Ajuntament, Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i entitats bancàries.

El propòsit d’estes reunions, segons Verónica López, no és un altre que el de conèixer la situació real del nostre municipi, per a ser més efectius en la prestació d’ajuda, alhora que es poden establir mecanismes de col·laboració entre les parts afectades. El fi és evitar les situacions tràgiques i injustes que puguen originar-se per la falta d’informació o comunicació, ja que queda patent que és important i necessari mantindre una via constant de comunicació.

Les representants de la PAH han pogut plantejar els seus dubtes i inquietuds tant als directors dels bancs presents com a l’edil de Benestar Social i membres de l’equip de govern.

Per un altre costat, les entitats bancàries que hui han estat presents coincidien que des de 2009 la sensibilització social ha canviat, pel que es busquen fórmules com avisar des del primer impagament o intentar donar facilitats de pagament, per tractar així d’evitar a tota costa un desnonament, ja que són conscients de la tragèdia que suposen fets com este.

En este sentit, Verónica López ha destacat la bona disposició de les entitats bancàries amb les quals es va a estudiar si els que ocupen una vivenda pertanyent a un banc o qui tinga una ordre de desnonament són usuaris de Servicis Socials, per a així tractar de donar una solució a estos problemes.

A més, López avançava que s’ha firmat un lloguer social amb una entitat bancària local per mitjà del departament de Servicis Socials, un acte que dóna mostra de la voluntat per totes les parts implicades per tractar de solucionar i pal·liar la problemàtica dels desnonaments en el nostre municipi.

Pin It on Pinterest