Select Page

L’any passat l’equip de govern va decidir contractar la consultora Estratègia Local, S.L. per portar a terme una diagnosi del funcionament de l’Ajuntament, com un primer pas imprescindible per optimitzar la seua organització i adaptar-la als nous requeriments legals i ciutadans. El treball, desenvolupat al llarg de l’últim trimestre de l’any, inclou la formulació d’una sèrie de propostes d’actuació  que, una vegada valorades per l’equip de govern, donaren com a resultat uns projectes molt definits, recollits en un document final.

Com ha explicat el regidor de RR.HH., Pere Lloret, l’estudi es va presentar el 8 d’abril als caps de departament, grups polítics i sindicats. Així mateix, un dia abans es va fer arribar a tots els treballadors de l’Ajuntament una circular amb els projectes. L’import facturat per l’estudi ha sigut de 16.552,80 euros.

Pere Lloret ha manifestat que ara cal posar en marxa els projectes de millora, i per això es licita el contracte de serveis per l’elaboració i posada en marxa de l’anomenat “I Pla Integral de Millora Organitzativa de l’Ajuntament d’Altea”.  

En aquest sentit, el regidor ha explicat que ‘’el procediment ordinari escollit per la selecció del contractista és el restringit. Així es va especificar en el decret d’inici de l’expedient de contractació el passat mes de maig i així es va anunciar en un plenari en la resposta a una pregunta del Partit Popular’’. 

El procediment restringit, a diferència de l’obert, estableix un filtre de qualitat per a assegurar la solvència de les empreses participants i minimitzar el risc de trobar sorpreses inesperades en l’execució dels treballs. ‘’És el procediment més utilitzat en els països anglosaxons i nòrdics i, pel que respecta a les regidories d’Hisenda i RRHH, serà en el futur el procediment de referència. Insinuar que el restringit és un procediment poc transparent és pecar d’ignorància o, el que és pitjor, proporcionar deliberadament informació falsa’’. 

Al respecte el regidor ha volgut explicat que ‘’la maquinària administrativa es massa gran i costosa com per a permetre’ns el luxe que funcione desajustada. Invertim en ella  quantitats ingents de diners públics i les disfuncions tenen un cost per la butxaca del contribuent. Qualsevol millora repercutirà en eixe cost i beneficiarà Altea, siga quin siga el color de l’equip de govern. No podem obviar la nostra obligació de perseguir eixes millores. Una vegada més al Partit Popular li sembla mal que ens posem a treballar. En una nota que no mereix cap altre comentari, ens deixa clar que, si esperàvem una posició responsable i constructiva en una qüestió tan sensible, som uns ingenus i podem esperar, nosaltres i la resta dels alteans, asseguts. En la seua particular manera d’entendre el seu treball d’oposició, no contemplen altra cosa que no siga entorpir i embrutar el procés’’.

Per la transcendència d’este assumpte, des d’esta regidoria es vol transmetre als ciutadans que l’equip de govern té la obligació i la determinació d’optimitzar i adaptar l’organització a les noves demandes legals i ciutadanes de transparència i participació, implantant lògiques organitzatives que ens apropen als models més avançats.

‘’Este procés, plantejat amb una durada de menys de dos anys, estarà sotmès a una avaluació final quan al grau d’implantació i als seus efectes. La reacció del Partit Popular ens ha fet encara més conscients de la importància dels projectes i és un estímul addicional per treballar amb tota la determinació que calga per portar-los endavant’’, afirmava Lloret.

Pin It on Pinterest