Select Page

Abans de començar el Ple de l’Ajuntament convocat per a aquest matí, el Partit Popular ha presentat un recurs de reposició per a intentar declarar nul el Ple, a pesar que en la passada Junta de Portaveus no va mostrar el seu rebuig a la celebració del mateix. No obstant açò, el Secretari de l’Ajuntament ha reiterat la legalitat de la convocatòria i s’ha rebutjat el recurs presentat pel Pàg. Per a l’equip de govern alteà, “el PP s’ha deixat a si mateix en evidència, ja que no s’entén el seu canvi de postura, pel que fa a la Junta de Portaveus, i sembla que el seu únic objectiu ha sigut intentar paralitzar la gestió municipal”.

Una vegada resolta la qüestió, el Ple ha continuat, guardant un minut de silenci per les dues últimes víctimes de la violència de gènere, tal com es va acordar en la signatura de la declaració institucional formalitzada fa unes setmanes en Junta de Portaveus.

En el transcurs del Ple també s’ha aprovat, amb els vots a favor de Compromís, PSPV-PSOE, Altea amb Trellat i Cipal, i l’únic vot en contra del Partit Popular, l’encomana a SUMMA (Diputació d’Alacant) de les Autoliquidacions de Gestió Municipal. En definitiva, gràcies a aquesta iniciativa, qualsevol persona pot efectuar des de la seua pròpia casa, a través de la pàgina web de l’Ajuntament (www.altea.es) o de SUMMA (www.suma.es), el pagament de determinades taxes municipals, preus públics i altres tributs.

Concretament, tots els pagaments que poden efectuar-se gràcies a aquesta eina que posa SUMA a la disposició de l’Ajuntament són els següents: cales i rases; entrada vehicles i reserves; grua i dipòsit municipal; escoles municipals; impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO); llicències ambientals; llicències urbanístiques; taules i cadires; T. Llicències 1ª i 2ª ocupació; ocupació via pública; posats via pública; plaques *rest. Via pública (autoliquidació); materials tanques (autoliquidació); serveis esportius (autoliquidació); matrimoni civil (autoliquidació); piscina municipal; fiança; cessió d’instal·lacions; mitjans de comunicació (autoliquidació); escola música (autoliquidació).

Tal com ha explicat el Regidor d’Hisenda, Pere Lloret, “amb aquesta mesura volem acostar l’Administració a la ciutadania, facilitant-li tots els tràmits municipals en la mesura del possible, perquè des de la seua pròpia casa puga gestionar aquests pagaments, que pot realitzar mitjançant targeta de crèdit; o bé s’acoste a l’Ajuntament, on li facilitarem la carta de pagament corresponent”. “Volem un Ajuntament proper, alhora que modern, i amb aquesta iniciativa ens acostem al mètode de treball de les administracions de qualsevol país europeu”, ha afegit Lloret.

Així mateix, el Ple també ha debatut una moció presentada pel PP per a modificar l’article 3 de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’IBI. Una moció que ha obtingut únicament el respatler del propi PP, ja que tant l’equip de govern com Cipal han votat en contra, per entendre que el rebut de l’IBI no patirà una variació substancial i que l’acord proposat repercutiria de manera negativa en la prestació dels serveis municipals.

Pin It on Pinterest