Select Page

La Regidoria
d’Educació, amb l’interés de proporcionar una opció més a l’horari dels alumnes
de Primària, sempre pensant en afavorir l’existència de extraescolars que
ajuden a les exigències per a solicitar la tan desitjada jornada
contínua,  oferirà a partir d’octubre activitats esportives al centre
escolar.

 Aquestes activitats
es realitzaran pels monitors esportius que la Regidoria d’Esports posarà a
disposició de les escoles, de forma que els 5 CEIP (Altea la Vella, Blanquinal,
Garganes, La Olla i Les Rotes) tindran un monitor assignat per a realizar les
activitats esportives.

 Aquell mare/pare
que estiga interessat en apuntar al seu/a fill/a, pot fer-ho anant del 21 al 30
de setembre al Centre Cultural Juvenil en horari de de 9.00 h. a 14.00 h. Les
inscripcions es formalitzaran prèvia presentació de la sol.licitud d’inscripció
emplenada i signada  junt amb el justificant de pagament trimestral per
import de 9,03 € que es realitzará per auto-liquidació.

 L’horari d’aquestes activitats esportives serà de dilluns a divendres,
de 12:30 a 13:30 en la mateixa escola on l’alumne estiga escolaritzat.

Pin It on Pinterest