Select Page

Aquest projecte incorpora estratègies com el Pacte Verd Europeu o la New European Bauhaus

L’Ajuntament d’Altea, a través de la seua oficina de Projectes Europeus, s’ha adherit al projecte Horizon Green Port que abordarà la multitud de problemes interconnectats que pateixen les ciutats portuàries com la crisi climàtica, el segellament del sòl, la falta de recursos, la desigualtat o falta de governança regenerativa, entre altres.

Aquest projecte es basa en la creació d’un enfocament participatiu, basat en l’experiència, mesurable, intel·ligent i restauratiu fet a mesura per a regenerar les ciutats portuàries europees basat en els principis fonamentals de la Nova Bauhaus Europea (NEB).

El projecte Horizon Green Ports representa una oportunitat perquè Altea aprenga i millore en la seua capacitat d’adaptació a les polítiques verdes i la transició ecològica promoguda per la Unió Europea, a través de sengles estratègies com el Pacte Verd Europeu o la New European Bauhaus. La implementació del projecte Green Port ajudarà les ciutats portuàries a ser més capaces d’adaptar-se als canvis climàtics i fer front a les tendències de transició ecològica.

Des del punt de vista ambiental, aquest projecte posa èmfasi en la utilització de tecnologies avançades amb el propòsit de monitorar i optimitzar l’impacte de les solucions d’infraestructura verda en el medi ambient i les comunitats locals.

En una perspectiva social, el Green Port tindrà importants impactes socials en les comunitats locals, fent que la zona urbana portuària, siga un lloc més habitable, vibrant i sostenible per a tots. En crear i restaurar àrees verdes urbanes, així com desenvolupant ciclovies i infraestructura per als vianants, Green Port promourà activitats físiques, a l’aire lliure i activitats recreatives i millorar el nivell de salut pública.

El projecte està format per 22 socis entre els quals destaquen l’Institut per al Desenvolupament de Solucions Comprensives ‘I-Institute’ a Eslovènia, la Universitat de Bolonya, la Universitat tecnològica de Delf, la Queens University de Belfast o els municipis de Ravenna, Belfast, Zadar o Dubrovnik. El projecte comptarà amb un pressupost completament cobert pel programa Horitzó Europa de 10 milions d’euros, del qual l’Ajuntament d’Altea gestionarà entorn als 330.000 euros.

La regidora de Projectes Europeus, María Antonia Laviós, ha afirmat que “són els projectes europeus com el Green Port els que posen a Altea en el mapa europeu i milloren la qualitat de vida de la ciutadania, convertint la localitat en un entorn més competitiu i amb més recursos naturals”.

El pla Green Port se centrarà en les àrees més pròximes al port, com els entorns urbans circumdants, les àrees ex-portuàries o altres les àrees d’influència de les activitats relacionades amb els ports. Treballarà per fer més verds i renaturalitzar aquestes zones mitjançant la implementació de solucions basades en la naturalesa, les quals proporcionaran solucions innovadores per a realitats conflictives en relació amb les complexes característiques ambientals, espacials, socials i econòmiques.

Green Port presenta un nou procés de planificació basat en la realitat augmentada participativa presentat com una innovació social de cinc etapes (incubació, generació, formate, estabilització i, ajust) que serà dissenyat de manera coherent i inclusiva a través de cinc Centres d’Innovació Participativa Verda (GPIC) establits a les ciutats de Dubrovnik, Ravenna, Belfast, Patres i Koper.

 

Pin It on Pinterest