Select Page

L’IES Bellaguarda d’Altea s’autoproveirà d’energia gràcies a la instal·lació d’una coberta solar fotovoltaica d’aproximadament 100 kWh. Aquesta nova mesura d’estalvi i sostenibilitat s’emmarca dins del programa ‘ZERO, energia de proximitat’ de les conselleries d’Educació i Transició Ecològica, que actuaran en 40 instituts de 25 municipis de les comarques d’Alacant, sent un dels triats l’IES Bellaguarda.

El programa té un pressupost global de 14,47 milions d’euros sufragats íntegrament per les conselleries i s’espera que entre el primer i el segon trimestre de 2023 es comence la instal·lació dels panells fotovoltaics sobre la teulada de l’IES.

El regidor de Medi Ambient, Jose Orozco, i el regidor d’Educació, Miguel de la Hoz, han visitat el centre per a comentar el projecte amb l’equip directiu de l’Institut.

Segons Jose Orozco “el programa va molt en la línia del projecte de “Altea Zero Emissions” que estem impulsant a nivell municipal ja que tracta, d’una banda, d’abaratir la factura elèctrica dels instituts i famílies, que estan patint un augment exponencial; per un altre contribuir a fer d’Altea un municipi més sostenible, menys contaminant, evitant l’emissió d’aproximadament 105 tones de CO₂ a l’any; i per a finalitzar el programa tindrà un important component social, perquè l’excedent que no s’utilitze per al funcionament habitual de l’IES, aproximadament un 60-70% de la instal·lació, es destinarà a famílies en situació de pobresa energètica que tinguen el seu domicili en un radi de 500 metres a la redona”.

Segons de la Hoz: “serà també un exemple per a l’alumnat, que aprendrà amb l’exemple diari del seu institut com dur a terme una gestió sostenible dels recursos energètics. Aquest és un important pas per al centre i per al municipi. La instal·lació d’autoconsum en centres educatius és molt important, primer davant la conjuntura actual que fa que el pagament de la llum siga insostenible, però sobretot perquè és l’inici cap a un canvi que precisa la nostra societat, cap a una economia verda, ciutats sostenibles i baixes en emissions i on millor que en un institut que serveix d’exemple als ciutadans del demà.”

 

 

 

Pin It on Pinterest