Select Page

El Consell Escolar Municipal, reunit el passat divendres 8 de juny, decidia proposar a la Conselleria d’Educació reduir la ràtio a les aules dels CEIPS alteans. Una proposta de la Comissió d’Escolarització d’Educació Infantil i Primària basada en dades censals. Així mateix, este òrgan acordava per unanimitat sol·licitar la reestructuració de les unitats existents a l’Escola Infantil Mini-Món per al curs 2023-2024. Així ho ha donat a conèixer l´edil d´Educació, Miguel de la Hoz.

Pel que fa a la proposta de reduir la ràtio als CEIPS d’Altea, De la Hoz ha explicat que “consultat el padró d’habitants cal assenyalar que a tots els centres es dóna la circumstància que hi ha una diferència significativa entre les vacants ofertes i els alumnes censats a la localitat”. Cal indicar que la ràtio de la majoria dels centres de la localitat en 3 anys és de 20 vacants per l’arquitectura de les aules. Esta situació només es dóna a les aules de 3 anys, així doncs ja passem a 250 vacants en 4 anys, tenint en compte la ràtio establerta en 25”, ha afegit l’edil.

Segons les dades aportades pel responsable municipal d’Educació, el 2019 el nombre de xiquets i xiquetes censats a la localitat és de 157 i l’oferta de places a Infantil de 3 anys als 5 CEIPS d’Altea és de 175 places, per la qual cosa , havent finalitzat el procés admissió del curs 2022/2023, la matrícula a Infantil 3 anys a Altea és de 101 matriculats i per tant hi ha 74 places vacants.

Miguel de la Hoz ha deixat constància que “la població d’Altea està disseminada a 3 nuclis poblacionals que marquen les zones d’influència de la localitat. Cadascuna necessita els seus centres de referència, ja que la localitat no disposa de servei d’autobús escolar, per la qual cosa resulta molt important mantenir les unitats en cadascun dels centres i evitar així que les famílies s’hagen de desplaçar per emportar els seus fills al col·legi”.

En un altre dels punts de l’Ordre del Dia, el Consell Municipal Escolar proposava la reestructuració de les unitats a l’Escola Infantil de Primer Cicle Mini-Món per al curs 2023-2024.

A fi d’atendre les necessitats de les famílies alteanes en educació infantil 1-2 anys i atès que hi ha 60 sol·licituds en llista d’espera, el Consell Escolar Municipal ha acordat atendre la proposta de la Comissió d’Escolarització d’Educació Infantil i Primària i proposar a la Conselleria d’Educació la reestructuració de les unitats de l’Escola Infantil de Primer Cicle Mini-Món per al curs 2023/2024, quedant en una aula de 0 a 1 any amb 8 llocs escolars; 3 aules de 1 a 2 anys, amb 39 llocs escolars i 2 aules de 2 a 3 anys amb 40 llocs escolars”; ha explicat Miguel de la Hoz, que ha recordat que el municipi ja té aprovades 2 aules de 2 anys al CEIP Blanquinal i 1 a CEIP Garganes per al curs 2022-23.

“Si la Conselleria d´Educació atén la petició del Consell Escolar i aprova la reestructuració de les aules de l´Escola Infantil Mini-Mòn l’oferta de places per a menuts  d´1 a 2 anys serà molt més àmplia que l´actual”; ha conclòs De la Hoz.

I finalment, el Consell proposava sol·licitar com a dies no lectius a Altea per al curs escolar 2022-23 el 31 d’octubre de 2022; el 6 de febrer del 2023 i el 17 de març del 2023.

 

Pin It on Pinterest