Select Page

La major part de les consultes i reclamacions gestionades es concentren, un any més, en el sector de Serveis Públics.

El regidor de Comerç, Miquel De la Hoz, ha donat a conèixer l’informe de gestió de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor d’Altea (OMIC), gestionada per la Unió de Consumidors d’Alacant. Este document ha tramitat un total de 348 consultes i 133 reclamacions. La major part es concentren, un any més, en el sector de Serveis Públics.

De la Hoz ha valorat de manera positiva l’increment de l’activitat de l’OMIC, “ja que això significa que el grau de coneixement i confiança en la gestió de l’oficina per part de la població local és cada vegada més gran, ja que, es va estenent l’experiència dels nombrosos veïns als quals s’atén i que en gran nombre han aconseguit solució a les seues reclamacions o consultes”

En l’informe es destaca l’increment en les vendes en línia per segon any consecutiu, on, s’han traslladat tots els problemes de garanties, devolucions, canvis, etc. Amb l’excepció de les limitacions a l’exercici de drets que suposa treballar amb pàgines web que no estan situades en l’àmbit comercial europeu, i no estan per tant cobertes per la nostra legislació. Quant al comerç físic, només es detecta incidència en el franquiciat i en la gran superfície, per l’altre costat, en el comerç local tradicional no hi ha a penes incidència, potser per la proximitat amb el client i l’atenció personalitzada.

En el document s’observa de nou que les vendes de vehicles automòbils, se centren sobretot en la venda de segona mà; sobre el qual s’adverteix irregularitats en les condicions de manteniment i la revisió dels automòbils. Per la qual cosa, l’adquisició d’un cotxe usat sol provar incerteses i temors entre els usuaris: el seu estat, quilometratge, manteniment. A final de l’exercici, es reflecteix un increment de consultes anomenat “càrtel de cotxes”, un acord il·legal entre fabricants de cotxes que operen a Espanya, els quals desenvolupen una estratègia comuna per a fixar preu de venda dels automòbils venuts a Espanya des de febrer de 2006 fins a agost de 2013. Pel conseqüent, es preveu que aquest fet originarà un gran nombre de reclamacions l’any vinent.

Quant al sector dels Serveis Públics, s’aprecia un predomini de les consultes i reclamacions relacionades amb la telefonia, unes 119 consultes i 48 reclamacions, tant en telefonia mòbil com fixa i serveis d’Internet.

De nou destaca el nombre de consultes relacionades amb el sector de transports, que segueix incrementat la seua incidència pel fet de cancel·lar-se multituds de desplaçaments, tant d’empreses com de clients que van desistir dels viatges contractats. No obstant això, ha disminuït el nombre de consultes relacionades amb les agències de viatges. Ja en els serveis privats destaca el nombre de consultes relacionades amb el sector de l’electricitat, sobre la base del brutal increment de tarifes, provocades per la fluctuació del mercat elèctric. Quant a la resta de serveis, l’oscil·lació és escassa.

“Els resultats que llancen les estadístiques anuals del 2021 sobre les consultes i reclamacions realitzades per l’OMIC, acrediten que els alteans i alteanes cada vegada tenen un major coneixement del servei i l’utilitzen”. Així ha conclòs Miguel De la Hoz, qui anima a la població a fer ús d’aquest servei d’informació i assessorament, situat a la planta baixa l’Ajuntament a l’Oficina de Comerç, els divendres de 10.00 a 14:00h, excepte el mes d’agost en què no es presenta aquest servei per a tractar-se de període de vacances.

Pin It on Pinterest