Select Page

La Federació Valenciana de Municipis i Províncies ha presentat a l’Ajuntament d’Altea el treball de dinamització econòmica i social que estan portant a terme a la Marina Baixa. Este projecte és el resultat del conveni de col·laboració subscrit per la Federació amb LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació per a la coordinació d’accions de desenvolupament local a la Comunitat Valenciana.

L’objectiu del conveni és estimular i impulsar el mercat laboral alteà mitjançant els agents d’ocupació i desenvolupament local. Estes figures treballaran amb els ajuntaments de la comarca per a afavorir la coordinació d’accions i el treball en xarxa dels recursos materials i humans destinats al desenvolupament local i així optimitzar resultats des d’una visió supramunicipal i cohesionadora del territori.

El dimecres 15 de setembre va tenir lloc una reunió de l’alcalde Jaume Llinares, acompanyat per la regidora de Foment de l’Ocupació, Mari Laviós i l’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local de l’Ajuntament d’Altea amb representants de l’Oficina de Foment d’Ocupació de la FVMP. En la sessió es va plantejar la diversificació de l’activitat econòmica, la millora de la qualitat del mercat de treball del nostre territori, la formació i requalificació de la mà d’obra i el treball conjunt, coordinat i transversal de tots els agents socials, econòmics i institucionals del territori.

Sobre les conclusions extretes, Mari Laviós apunta que “les línies de treball que s’estan afrontant passen per l’elaboració d’un mapa de recursos de desenvolupament local de la Comarca o l’establiment i implementació de “Col·laborem”. Esta plataforma, connectada amb LABORA per a aglutinar tràmits relacionats amb l’emprenedoria i la gestió de demandes d’ocupació, pretén fer front a problemes amb especial incidència al nostre territori, com són la desocupació juvenil, l’estructuració territorial de la formació, la millora de l’oferta formativa, el futur del turisme, el manteniment de l’activitat agrícola com a mecanisme d’arrelament de la població i de protecció del medi ambient i l’atenció especial a col·lectius vulnerables: dones, persones majors i desocupades de llarga durada”.

Per a portar-ho a terme, l’Ajuntament d’Altea aposta per la reactivació del Pacte Territorial d’Ocupació de la Marina Baixa, projecte en el qual està totalment implicat. En paraules de la regidora, “l’actual Equip de Govern considera que un projecte supramunicipal no pot evolucionar i avançar sense comptar amb el treball i col·laboració de tots i cadascun dels actors del territori”.

Finalment, L’Alcalde finalment va oferir tots els recursos materials i humans que siguen necessaris per a facilitar el treball de l’equip tècnic de l’Oficina de Foment de l’Ocupació de la FVMP, qui va posar a la seua disposició les instal·lacions municipals per a la realització de les reunions i sessions informatives conduents a la creació del Consorci i Pacte Territorial per l’Ocupació de la Marina Baixa.

Pin It on Pinterest