Select Page

El passat divendres 3 de setembre, se celebrava la segona reunió de la comissió de seguiment de les obres de regeneració del Front Litoral. Per part de l’Ajuntament d’Altea assistiren l’alcalde Jaume Llinares, el regidor d’Infraestructures i obres Diego Zaragozí, l’enginyer Jerónimo Almaraz i l’arquitecta municipal Ana Beltri que actuava com a secretaria. Per part de Costes estaven presents la Cap Provincial del Servici, Rosa de los Ríos; i el director de l’obra, Maximino Llaneza. L’empresa adjudicatària Torrescámara estava representada pel cap de l’obra d’Altea i el seu Gerent. Excusava la seua presència per motius personals la portaveu socialista Vicenta Pérez.

A la reunió s’han tractat diversos temes, i entre ells s’ha parlat de la coordinació de les obres de renovació de les instal·lacions d’aigua potable i clavegueram de la zona del nou passeig, a més de les obres necessàries per a descarregar el punt de bombeig de fecals i evitar les males olors que hui en dia es generen en eixe punt. Totes aquestes obres les executarà l’Ajuntament coincidint amb les del Passeig i era molt important l’acceptació del calendari proposat i la coordinació amb les obres de Torrescamara perquè res es veguera afectat per un possible retard en la finalització de l’obra.

Segons els detalls aportats per Diego Zaragozí: “Aquestes obres de renovació d’instal·lacions s’executaran per part de la UTE Aigües d’Altea, tindran una duració de tres mesos aproximadament, i començaran el 4 d’octubre. Això ha significat un canvi en la planificació de les obres de l’empresa, ja que immediatament la UTE acabe la seua faena, l’empresa adjudicatària pavimentarà eixa part del passeig. No estava previst així en un principi, però l’empresa ha acceptat aquests canvis, i ha seguit mantenint el seu compromís de mantenir la resta de calendari i fins i tot, tractar d’acabar les obres abans del termini previst.”

L’alcalde d’Altea, Jaume Llinares, per la seua part, valorava molt positivament aquesta segona comissió de seguiment, i afegia que “per a nosaltres era molt important poder coordinar les obres de les nostres instal·lacions amb les del front litoral, i tindre la certesa que aquestes actuacions tan necessàries per al nostre poble, no anaven a retardar la resta de treballs. Era absolutament necessari aprofitar l’execució de les obres del passeig per renovar les nostres infraestructures, algunes d’elles totalment obsoletes”.

Diego Zaragozí també destacava que “des de l’inici sabíem que seria un obra molt llarga i aparatosa, i per això, vam aplegar a l’acord de preservar la zona de passeig en la temporada estival, perquè l’espai públic ocupat pels diferents negocis, es trobarà fora de l’àmbit de l’obra fins passat l’estiu, i així minimitzar al màxim les molèsties i inconvenients als veïns, propietaris i usuaris. També vull destacar que potser és l’obra més important del poble d’Altea en els últims anys, per tot el que suposarà.”

Finalment l’Alcalde d’Altea assenyala que “des de l’equip de govern reiterem que entenem les molèsties que poden ocasionar les obres als veïns i persones directament afectades de la zona, però som conscients que és un projecte que les alteanes i alteans portem esperant molts anys, que millorarà significativament la nostra qualitat de vida i ens posicionarà encara més com a destí turístic de qualitat”, ha destacat el primer edil.

Pin It on Pinterest