Select Page

Aprovades en Junta de Govern la concessió de les ajudes del Pla Parèntesi. En total s’han aprovat 239 ajudes corresponents a aquelles peticions que complien amb els requisits i la documentació completa que marcaven les bases. En total es registraven 299 sol·licituds. Així ho ha donat a conèixer l’edil de Participació Ciutadana, Maria A. Laviós.

Com ha explicat l’edil, la publicació de la llista i quanties concedides es pot consultar al tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Altea https://altea.sedelectronica.es/board/

Per poder fer la consulta i saber si una persona o entitat té l’ajuda concedida, s’ha d’introduir el número de registre de la sol·licitud que apareix en cada justificant de presentació de la mateixa. Ha apuntat la regidora, qui ha detallat que “en este primer paquet d’ajudes es repartirà un total de 662.771,25€. El pagament de les ajudes es farà efectiu en els propers dies al número de compte que ens van aportar a la documentació exigida “.

“En cas que no es troben a la llista, pot ser degut a dues raons, o bé perquè està pendent d’esmenar alguna documentació que estiga incompleta o incorrecta, o bé perquè ha estat desestimada”. Ha matisat la regidora, qui informa que en el cas de les esmenes, rebran una comunicació indicant quina documentació cal aportar i en el cas de les desestimacions, es donaran a conèixer i s’obrirà un període de reclamacions o al·legacions.

Maria A. Laviós ha assenyalat que, “algunes de les persones o entitats que no resulten beneficiàries del primer repartiment sí que podran participar en el segon repartiment, obert a sectors no prioritaris, ja que este primer torn d’ajudes eren per al sector de la hostaleria, restauració, esport, i cultura. I si compleixen els requisits establerts en les bases reguladores per a este segon repartiment els concedirà l’ajuda que els corresponga”.

Des del consistori es fa saber que s’informarà de l’obertura del segon repartiment de subvencions i terminis amb la major brevetat possible, una vegada resolt este primer torn de concessió d’ajudes.

Pin It on Pinterest