Select Page

El regidor de Recursos Humans, Rafael Ramón Mompó, ha anunciat la publicació de les bases en el Butlletí Oficial de la Província per a la creació de tres borses. Les places ofertades són per a un psicòleg per a l’àrea de Serveis Socials, pertanyent al subgrup de classificació A1; un agent per a l’àrea d’Igualtat, que pertany al subgrup de classificació A2; i un promotor per a l’àrea d’Igualtat, del subgrup de classificació B.

El termini de presentació de sol·licituds per a les tres candidatures serà de cinc dies hàbils a comptar a partir de les 00 h d’esta nit fins al 8 d’abril. Es podran presentar tant de manera telemàtica en altea.sedelectronica.es com presencialment en l’OAC mitjançant cita prèvia.

Les bases, model d’instància i instruccions, es podran consultar en la pàgina web de l’Ajuntament d’Altea, a través del següent enllaç: https://www.altea.es/processos-de-seleccio-de-personal/

Pin It on Pinterest