Select Page

En el matí de hui, la corporació municipal ha aprovat per unanimitat una modificació pressupostària de 205.788.15€ que destinarà al Foment de l’Ocupació i subvencions a empreses privades, en el marc de les ajudes Parèntesi del Pla Resisteix de la Generalitat Valenciana.

Com ha explicat l’edil d’Hisenda, Xelo González, “esta modificació de crèdits es porta a terme per tal de cobrir atencions per a les quals no hi ha consignació en el Pressupost Municipal vigent i que no poden demorar-se fins al proper exercici”.

A més, González ha indicat que “el total de la modificació, 205.788,15 €, està finançat mitjançant baixes per anul·lació d’altres crèdits i la baixa no provoca cap pertorbació del servei”.

Com ha recordat la responsable municipal d’Hisenda, les ajudes Parèntesi componen el primer bloc d’ajudes del Pla Resisteix, les d’urgència, destinades a empreses que han hagut de tancar a conseqüència de les restriccions o han vist minvats gran part dels seus ingressos.

Estes ajudes estaran gestionades pels ajuntaments i consisteixen en una subvenció de 2.000 euros per negoci afectat més 200 euros per cada treballador. La Generalitat aporta 100 milions d’euros als consistoris, els quals, al costat de les diputacions han de participar amb 60 milions més. El total de la quantia d’estes ajudes al municipi d’Altea serà de 1.371.921 €, dels quals el consistori aporta el 15%; és a dir els 205.788,15€ que suposa la modificació pressupostària aprovada.

Aprovades hui en Junta de Govern les bases de la convocatòria a les ajudes Parèntesi,  en breu l’Ajuntament les farà públiques abans d’obrir el període de presentació de sol·licituds per tal que els interessats puguen anar preparant la documentació que es requereix.

Pin It on Pinterest